Välbesökt U-FOLD-seminarium med fokus på våra barns framtid

2023-05-04

– Idrott är inte svaret på allt, men det är ett effektivt verktyg för att skapa drömmar, sammanhang och gemenskap, konstaterade Ian Sirelius, projektledare för IK Sirius projekt Gränslös Fotboll, ett av flera framgångsrika initiativ i fokus vid U-FOLDs seminarium Omstart • Nu väljer vi våra barns framtid.

Panelsamtal pågår vid U-FOLDs Storseminarium 2023
Panelsamtal pågår vid U-FOLD Storseminarium 2023

– Vi vet alla hur viktig vår psykosociala omgivning är i unga år. Till exempel löper barn som utsätts för allvarliga missförhållanden tre gånger högre risk att utveckla beroenden. Å andra sidan finns faktorer som stärker oss inför vuxenlivet: Trygga familjerelationer, självtillit, socialt stöd, engagemang i skolan och tydliga regler där bra beteende uppmärksammas och belönas, konstaterade Hälso- och sjukvårdskurator Hanna Ljungvall då hon inledde U-FOLDs Storseminarium 2023.

Nästan 350 deltagare hade anmält sitt intresse då Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende återvände till Universitetsaulan med seminariet Omstart • Nu väljer vi våra barns framtid. I fokus för mötesplatsen var att belysa ett urval av de många framgångsrika initiativ som drivs i syfte att erbjuda trygga och positiva miljöer för landets alla barn och unga.

– Mycket står på spel de första tusen dagarna i en människas liv, redan i fosterstadiet får många av våra framtida förutsättningar sin form. Upplever mamman stress eller saknar näringsriktig mat påverkar det våra gener. Frånvaron av en fadersfigur får lätt negativa konsekvenser, något som bekräftas bland de unga som döms för vapenbrott. Här har mödravårdens utökade hembesöksprogram blivit ett effektivt verktyg för samhället att etablera tillit och kontakt i utsatta miljöer, berättade Anna Sarkadi, professor i Socialmedicin.

Även elevhälsoexpert Anna Nygren framhöll samhällets – och i synnerhet förskolans och skolans – förebyggande uppgift. Men, påpekade Nygren, ska tidig identifiering av och orosanmälan kring barn i riskzonen ha avsedd effekt krävs tydligare rutiner och systematiserad samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP och polismyndigheten. Behoven av utökade samarbeten betonades också av Jale Poljarevius, underrättelsechef i Polisregion Mitt, som även underströk vikten av att ge ett alternativt narrativ till gangsterrapens musik och videos som de kriminella gängen – via en falsk bild av brödraskap och obegränsade tillgångar – använder för att nyrekrytera yngre medlemmar.

Ian Sirelius, Gränslös Fotboll
Ian Sirelius, Gränslös Fotboll

– Idrott är inte svaret på allt, men det är ett effektivt verktyg för att skapa drömmar, sammanhang och gemenskap. IK Sirius projekt Gränslös Fotboll började med att vi i Gottsunda bjöd in stadsdelens unga till innefotboll på lördagskvällar. Idag har vårt arbete vuxit till att omfatta bland annat kostnadsfria sommarläger, skolbesök och karriärdagar där spelare från IK Sirius och GUSK Dam ställer upp som förebilder för att visa vad som är möjligt. Och så sent som förra veckan kunde vi tillsammans med företag i IK Sirius nätverk hjälpa tio unga ut i arbetslivet, berättade Ian Sirelius, före detta professionell fotbollsspelare och idag projektledare för Gränslös Fotboll.

En återkommande punkt genom hela seminariet är att ingen kan uträtta allt. Att ansvaret vilar på både individ, familj och samhälle. Abdullahi Cadaani, som i tonåren flydde från krigets Somalia till Sverige och idag är Kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs, betonade föräldrarnas stora betydelse i många kulturer, men att utanförskap kan orsaka förlorad auktoritet gentemot de egna barnen.

Abdullahi Cadaani, Bollnäs kommun
Abdullahi Cadaani, Bollnäs kommun

– Integration är en ömsesidig process: Lär nyanlända om den svenska kulturen och visa vad som förväntas av dem i deras nya hemland. Utbilda den svenska majoriteten i vad skillnader kan tillföra. Skapa blandade boenden. Validera de nyanländas professionella kunskaper, sänk tröskeln till arbetsmarknaden och ge invandrade föräldrar en position i samhället och verktygen att fostra sina barn. Det är investeringar som skulle generera stora värden för oss alla!

U-FOLD återkommer härnäst vid Almedalsveckan 2023, där forumet befäster sin närvaro genom att för nionde året i rad arrangera ett flertal seminarier med fokus på aktuella utmaningar inom beroenden och behandlingar.

– U-FOLD är i första hand ett regionalt forum, men vi arbetar med nationella utmaningar och vår modell är effektiv oavsett geografiska ramar. Med Campus Gotland som plattform är Almedalen ett ypperligt forum för oss att samla våra befintliga nätverk och att odla nya kontakter för framtida insatser. Vi presenterar inom kort ett program som jag är övertygad om ska göra tydliga avtryck vid årets största demokratiska mötesplats, säger Mathias Hallberg, professor och ordförande i U-FOLD.

FAKTA U-FOLD

  • Är Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
  • Invigdes i Uppsala 2011 som en regional kraftsamling mot missbrukets utmaningar.
  • Samlar idag ett tjugotal organisationer som tillsammans arbetar för ett bättre samhälle.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mathias Hallberg

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04