Genovis förvärvar IP-rätt till DNA-kopierande enzym utvecklat vid Uppsala universitet

2023-04-26

Företaget Genovis övertar IP-rättigheterna till Sloppymerase, ett artificiellt enzym utvecklat vid Lab Söderberg vid Uppsala universitets Institution för farmaceutisk biovetenskap. "Vår ambition är att öppna nya dörrar för både molekylärbiologisk forskning och cancervård," säger Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi.

Professor Ola Söderberg och doktorand Leonie Wenson
Professor Ola Söderberg och doktorand Leonie Wenson, Farmaceutiska fakulteten

Företaget Genovis, med bas i Medicon Village och utvecklare av enzymer för Life science industrin, meddelar att de förvärvar patenträttigheterna till Sloppymerase, ett artificiellt DNA-polymeras utvecklat vid Uppsala universitets forskningsmiljö i farmaceutisk cellbiologi. Med förvärvet av IP-rättigheterna expanderar Genovis sitt kunderbjudande till att även omfatta enzym inom genomics.

Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi
Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi

– Till proteinernas viktigaste uppgifter hör att i rollen som enzymer katalysera kemiska reaktioner. Molekylärbiologiska metoder använder naturligt förekommande enzymer, vilket har sina begränsningar. Vi har därför utvecklat Sloppymerase, ett artificiellt DNA-kopierande enzym som är extremt felbenäget, vilket öppnar nya fantastiska möjligheter inom bland annat bioteknik och medicinsk forskning, säger Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi.

Genovis, som utvecklar och erbjuder verktyg för läkemedelsutveckling, erhåller med övertagandet exklusiv rätt att utveckla och kommersialisera produkter baserade på Sloppymerase. Företaget kommer härnäst att inleda samarbeten med partners som en del av den fortsatta produktutvecklingen inför kommersialiseringen av enzymet.

Genovis logo– Vi är glada för att vi fått möjligheten att förvärva rättigheterna till ett unikt enzym med potentiell användning i flera applikationer inom Life Science området, från forskning till diagnostik och rättsmedicin. Förvärvet följer vår strategi att kommersialisera akademisk forskning till produkter med högt kundvärde och ett breddat erbjudande, säger Fredrik Olsson, VD vid Genovis.

Ola Söderbergs forskargrupp ska parallellt och med finansiering från Cancerfonden använda Sloppymerase för utveckling av en metod att studera de processer som leder till uppkomst och utveckling av cancer.

– Skador i DNA kan uppstå till följd av strålning och giftiga kemikalier. Lagas skadan felaktigt kan DNA mutera och i sin tur orsaka cancer. Vår ambition är att utveckla en metod att fastställa var i cellen DNA-skador uppstår, liksom ett system där mutationshastigheten kan accelereras i utvalda celler, vilket möjliggör laboratoriestudier av hur en normal cell utvecklas till en cancercell. Vi hoppas ge en tydligare bild av vad som sker när tumörer uppstår, varför några blir mer elakartade och i vissa fall inte dödas trots behandling – vilket på sikt kan bidra till nya och mer effektiva behandlingar, säger Ola Söderberg.

FAKTA

 • De forskare vid Uppsala universitet som utvecklat Sloppymerase är:
  Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi 
  Leonie Wenson, doktorand
  Johan Heldin, forskare
  Björn Hellman, professor i toxikologi
  Erik Bivehed, doktorand

MER INFORMATION

KONTAKT

Ola Söderberg, professorOla Söderberg, professor
Uppsala universitet
Ola.Soderberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04