Nordiskt doktorandmöte sätter fokus på accelererande antibiotikaresistens

2023-04-25

I augusti välkomnar Uppsala universitet och KI doktorander från hela Norden till NorDoc Sommarskola och tre dagar av kunskapsutbyte och nätverkande. ”Vi erbjuder ett program som med rubriken Antibiotics according to a new generation förenar ledande forskning med utbildning för framtiden” konstaterar Anders Backlund, prodekan för forskarutbildning.

NorDoc Sommarskola 2023: Antibiotics according to a new generation

Tre dagar i augusti samlas doktorander och forskare från sex nordiska länder i Uppsala och Stockholm för NorDoc Sommarskola 2023: Antibiotics according to a new generation. Här, i navet för svensk livsvetenskap, ska de tillsammans sätta fokus på metoder att möta den accelererande antibiotikaresistensen, ett akut hot med globala dimensioner.

– År 2019 beräknas 1,3 miljoner människor ha dött till följd av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Ändå har ingen ny antibiotikaklass nått vården på nästan fyrtio år. Nu har vi nått punkten där enbart nya läkemedel inte längre är tillräckliga och problematiken så komplex att internationell och tvärvetenskaplig samverkan är absolut nödvändig, konstaterar Eva Garmendia, Projektkoordinator vid Uppsala antibiotikacentrum.

Eva Garmendia, Uppsala antibiotikacentrum
Eva Garmendia, Uppsala antibiotikacentrum

Konsortiet NorDoc förenar arton lärosäten och den årliga sommarskolan utgör ett viktigt tillfälle till kunskapsutbyte och nätverkande. Med målet att optimera varje doktorands forskarutbildning är seden att det arrangerande universitetet visar upp ett profilområde inom den egna verksamheten.

– Utöver vår starka grundforskning inom antibiotikafältet förbereder vi presentationer av bland annat ENABLE-2, Uppsala Antibiotic Center och ytterligare ett urval av de många interdisciplinära initiativ som har sitt centrum här, säger Anders Backlund, prodekan för forskarutbildning vid Uppsala universitets Vetenskapsområde för medicin och farmaci.

Bland de föreläsare som redan presenterats återfinns bland andra Ulrica Edlund och Inger Odnevall Wallinder, vid KTH, Agneta Richter Dahlfors, vid Karolinska Institutet och Anders Karlén, vid Uppsala universitet, men också ett urval internationella gäster från Nordamerika och Asien, samt ett panelsamtal med Richard Bergström, f d nationell vaccinsamordnare och Malin Grape, Sveriges AMR-ambassadör.

– Registrering till NorDoc 23 är öppen och vi lägger just nu sista handen vid ett program som förenar ledande forskning med utbildning för framtiden. Vår förhoppning är att så många doktorander som möjligt tar tillfället att prioritera sommarens mötesplats och att den ska förse oss alla med effektiva verktyg för framtiden, säger Anders Backlund.

FAKTA

  • NorDoc Sommarskola samlar doktorander från hela Norden för vetenskap och nätverkande. Vårt fokus är på nordiska forskningsstyrkor och hur varje doktorand får ut det mesta av sin doktorsexamen.
  • Sommarskolan välkomnar alla intresserade: doktorander, postdocs, handledare och lärare. Här sätter vi vår forskning i ett större sammanhang, får verktyg för att sprida kunskap, breddar våraa nätverk och får idéer för framtida karriär

MER INFORMATION

KONTAKT

Anders Backlund, ProfessorAnders Backlund, Professor
Prodekan, forskarutbildning
anders.backlund@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08