MSI-konferens tog forskare från fyra kontinenter till UKK

2023-04-25

– Grattis till en perfekt förberedd och genomförd konferens, konstaterar Dominika Luptáková, postdoktor vid Czech Academy of Sciences och en av 130 forskare från fyra kontinenter som deltog i Regional MSI Workshop vid Uppsala Konsert & Kongress 27-29 mars.

Regional MSI Workshop, Uppsala Konsert & Kongress
Regional MSI Workshop, Uppsala Konsert & Kongress

I sena mars välkomnade Uppsala universitets forskningsmiljö för Avbildande masspektrometri 130 forskare från hela världen till Regional Mass Spectrometry Imaging Workshop, en internationell mötesplats med fokus på aktuella framsteg och nya innovationer inom ett fält som får en alltmer framskjuten position inom de farmaceutiska och medicinska vetenskaperna.

– Vårt team arrangerade konferensen i samarbete med Apotekarsocieteten och den nyinrättade International Mass Spectrometry Imaging Society (IMIS). Vi är tacksamma för förtroendet, vilket utöver värdefulla kontakter inom akademi, industri och offentlig sektor gav oss tillfälle att visa de senaste avancemangen inom MSI med tillämpning på biomedicinska, biologiska och datavetenskapliga forskningsområden, säger Per Andrén, professor i avbildande masspektrometri vid farmaceutiska fakulteten.

Programmet i Uppsala Konsert & Kongress erbjöd bland annat åtta speciellt inbjudna föreläsare, bland dem ‪Richard Caprioli, pionjär och chef vid Mass Spectrometry Research Center, Vanderbilt University School of Medicine. De tre dagarna innehöll även fler än 40 rundabordssamtal, 64 posterpresentationer och – till många långväga besökares fascination – den senkomna snöstorm som något oväntat drog in över staden.

Juliana Gonçalves, doktorand vid Technische Universität München
Juliana Gonçalves, Technische Universität München

– Mötet var helt enkelt fantastiskt. Talarlistan var minnesvärd och formatet perfekt för att uppdatera sig kring pågående forskning och att lägga grunden till nya samarbeten. Vädret bidrog till att hålla oss på tå och jag lämnade Uppsala med ny inspiration, vilket är det absolut bästa man kan önska sig av en sån här konferens, konstaterade Juliana Gonçalves, doktorand vid Technische Universität München.

Masspektrometrisk avbildning är en relativt ung teknik som lanserades i USA under sent 90-tal. Uppsala universitets MSI-facilitet tillhör idag världens främsta, och installerade i december 2022, med stöd av Vetenskapsrådet, ytterligare ett instrument som ökat såväl miljöns kapacitet som den mängd information som kan utvinnas ur enskilda vävnadsprover.

– Vi samarbetar främst med svenska och i viss mån utländska akademiska miljöer, men också med läkemedelsföretag. År 2021 anslöt vi till SciLifeLab och den nybildade plattformen Spatial Biology som redan genererar intressanta resultat. Att vi nu haft forskare från fyra kontinenter på besök i Uppsala ökar naturligtvis ytterligare vår kapacitet att identifiera uppdrag där vårt arbete bidrar till optimerad vetenskaplig utkomst, säger Per Andrén.

MER INFORMATION

FAKTA MSI

  • Möjliggör analys och visualisering av endogena metaboliter, neurotransmittorer, lipider, peptider, små proteiner och läkemedel och dess metaboliter i tunna vävnadssnitt med hög molekylär specificitet och spatial upplösning.
  • Molekylära bilder skapas genom att jonisera molekyler och samla masspektra från varje position (pixel) på en vävnadsyta vid en vald lateral upplösning. Tusentals joner kan detekteras i varje pixel.
  • Distributionen av individuella molekyler på vävnadsytan extraheras med mjukvara och därefter skapas en molekylspecifik bild. Bilden kan korreleras med histologisk bild från samma snitt eller bilder framtagna med andra typer av imaging-metoder från samma eller närliggande vävnadssnitt.

KONTAKT

Per AndrénPer Andrén, professor i avbildande masspektrometri
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
per.andren@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Per Andrén, Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04