Farmaceuter med utländsk utbildning tillför viktig kompetens i Läkemedelssverige

2023-04-06

Åtta av tio deltagare vid kompletteringsutbildningen för utländska farmaceuter har etablerat sig på arbetsmarknaden tre år efter avslutade studier visar en rapport från UKÄ. Av dessa arbetar 93 procent inom ett farmaceutiskt yrke – och den positiva statistiken ser ut att hålla i sig.

Utländska farmaceuter vid kompletteringsutbildning vid Uppsala universitet
Farmaceuter med utländsk utbildning vid Uppsala universitets kompletteringsutbildning

Studenter med utländsk examen som fullföljer Kompletterande Utbildning för Apotekare och Receptarier har mycket goda förutsättningar på arbetsmarknaden visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Tre år efter avslutade studier har 79 procent etablerat sig på arbetsmarknaden, av dessa arbetar 93 procent inom ett yrke med direkt koppling till utbildningen.

– Det är glädjande resultat. Vi vet att en majoritet av våra studenter får jobberbjudanden redan innan utbildningens slut, och den här rapporten visar att utbildningen såväl som dess innehåll är relevant. Positivt är också att våra alumner etablerar sig inom både privat och offentlig sektor, vilket ger viktiga bidrag till kompetensförsörjningen i landet, säger Parvaneh Aghazari, lärare vid Farmaceutiska fakulteten och Nationell samordnare för kompletteringsutbildning för apotekare utbildade utanför EU/EES.

Höstterminen 2022 utökade Uppsala universitet sin kompletteringsutbildning med en tredje, renodlad språktermin: Svenska för akademiska studier för apotekare med utländsk examen. Terminen är utvecklad i samarbete med Institutionen för nordiska språk, vilket garanterar en högkvalitativ undervisning i det svenska språket och ska ge studenterna ännu bättre verktyg att kommunicera med kollegor, sjukvårdspersonal och läkemedelsanvändare.

Parvaneh Aghazari, Nationell samordnare
Parvaneh Aghazari, Nationell samordnare

– Med ökad språklig förmåga har våra studenter bättre förutsättningar att delta i både akademiska sammanhang och framtida yrkesliv. Vi har valt att förlägga språkterminen först i utbildningen, och premiäromgången bjöd på god genomströmning och nöjda studenter. Vilken betydelse terminen har för de fortsatta studieprestationerna återstår att se, och vi kommer därför att följa upp resultaten efter avslutad utbildning för att kunna dra säkrare slutsatser och att justera innehållet, säger Parvaneh Aghazari.

Dagens farmacistudenter har generellt mycket att se fram emot den dag de tar examen. Enligt en ny rapport framtagen vid Saco förväntas låg konkurrens råda om apotekar- och receptarietjänster åtminstone till och med 2028. En liknande prognos ger Arbetsförmedlingen som i en sammanställning över 15 yrken värda att satsa på 2023–2026 föreslår utbildningar till bland annat apotekare och receptarie.

– Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och därmed väntas också arbetslösheten öka, men samtidigt finns en stor efterfrågan på framför allt utbildad arbetskraft. Står du och väger ska du verkligen söka till olika utbildningar för att få chansen att börja studera. Och glöm inte välja med både hjärta och hjärna, rekommenderar Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

FAKTA

  • Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk utbildning är en heltidsutbildning på två eller tre terminer (70 eller 100 högskolepoäng).
  • Den längre utbildningen innefattar en inledande termin i svenska med inriktning mot farmaci i ett svenskt sammanhang för att den som behöver ska kunna utveckla sitt svenska språk.
  • I samband med anmälan bedömer den sökande sina språkliga kunskaper i det svenska språket. Sökande som anger sig ha tillräckliga språkkunskaper får visa det i ett språktest.

MER INFORMATION

KONTAKT

Parvaneh AghazariParvaneh Aghazari, nationell samordnare
Institutionen för farmaci
Parvaneh.Aghazari@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04