Hans Lennernäs prioriterar patientnytta framför likes

2023-04-03

På Hans Lennernäs skrivbord ligger en julhälsning undertecknad av en tysk vårdtagare som uttrycker sin tacksamhet för cortisolersättningen Plenadren, ”Den bästa julklapp jag kunde önska mig”. Kortet lär aldrig nå sociala media trots vår tids hetsjakt på digital bekräftelse. Men förhoppningsvis inspirerar det till framtida farmaceutiska framsteg.

Hans Lennernäs, professur i biofarmaci
Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, Uppsala universitet (t v)

Visa mig din LinkedInprofil och jag ska säga dig vem du är. I en tid där vi gjort till sed att baxa ut våra liv och gärningar för publik granskning väntar en överraskning för envar som klickar sig fram till Hans Lennernäs curriculum vitae. Visserligen tar vi del av att han kring millennieskiftet tillträdde sin professur i biofarmaci vid Uppsala universitet. Men därefter punkt. Å andra sidan noterade väl de flesta med åtminstone något intresse för svensk forskning vem som erhöll innovationspriset Hjärnäpplet för några år sedan. Så kanske har han bara glömt att uppdatera?

– Nja, ärligt talat minns jag knappt varför jag skapade det där kontot. Och en utmärkelse är naturligtvis trevlig att få och sätter förhoppningsvis en kvalitetsstämpel på vårt arbete i samband med ansökningar. Men utöver det kan jag inte se vem det är relevant för. Själv motiveras jag av möjligheten att bidra till bättre läkemedelsbehandlingar. Och när patienter berättar för mig att mitt arbete hjälpt dem i tillvaron… ja, det är väl därför vi jobbar med det vi gör.

Lite fler än fyrtio år har gått sedan Hans Lennernäs först angjorde Uppsala universitet och Apotekarprogrammet. Då hade resan från barndomens Bollnäs redan gjort uppehåll i Göteborg, där han som hälsing i exil omgående sökte sig till närmaste bandyplan. Valet föll på Åby Isstadion, som av en lycklig slump belägen inom rimligt promenadavstånd från Hässle AB. Här, vid läkemedelsbolaget som bland annat skapat Losec, gjorde den unge Hans sin gymnasiepraktik, varpå karriärkompassens nål konsekvent pekat i riktning Farmaceutiska fakulteten.

– Till vår fakultets avgörande fördelar hör utrymmet att jobba i direkt anslutning till Uppsalas kliniska miljöer. I ett av våra första arbeten, utfört i samverkan med bland annat University of Michigan, var möjligheten att genomföra kliniska studier på Akademiska sjukhuset en central framgångsfaktor. Resultatet blev det biofarmaceutiska klassificeringssystem som idag används av WHO och regulatoriska myndigheter världen över. Därmed inte sagt att vår region har allt, men saknar vi något är det inte svårare än att initiera samarbeten där vi hittar det.

Hans Lennernäs, professur i biofarmaciEn tidig och viktig forskarpartner var brodern Bo, även han disputerad vid Uppsala universitet och lika övertygad om det essentiella i att omsätta innovativa idéer till produkter av värde för patienter. Tillsammans med kollegor i Uppsala och Göteborg lade de grunden till läkemedlet Abstral som gav vården ett efterlängtat verktyg mot genombrottssmärta. Med framgångarna växte uppdragen, och år 2012 kungjorde IMI att de utsett Hans Lennernäs till Managing Entity för OrBiTo, det europeiska konsortium där akademi och industri förenades i syfte att utveckla modeller för bättre förutsägelse av tillförsel och upptag av orala läkemedel.

– Därefter följde sex intressanta år som visade mig hur mycket IMI-projekt faktiskt genererar. Vi utvecklade lösningar till stor nytta för en rad projekt samtidigt som vi bidrog med framtida kompetens via de doktorander som fick sin forskarutbildning i konsortiet. Att IMI-projekt dessutom är komplicerade, dyra och orsakade en tillfällig nedgång i mitt eget publiceringsflöde kan jag leva med, OrBiTo är en erfarenhet jag absolut inte vill ha ogjord.

Eventuella inbromsningar till trots: En slagning på Hans Lennernäs i Web of science ger imponerande utdelning. Med fler än 300 publiceringar och snart 18 000 citeringar intar han dessutom en respektabel plats på Stanford Universitys ranking av enskilda forskarprestationer. Det är en gärning som möjliggjort såväl nya läkemedel som förbättrade behandlingar, och då tyska Alexander von Humboldt Stiftung kungjorde 2022 års mottagare av det prestigefyllda Humboldt Research Award ”till forskare vars resultat haft varaktig betydelse” tog Hans även plats i den ytterst exklusiva skara svenska forskare som hittills erhållit utmärkelsen.

– Med priset följer ett anslag som ska bekosta ett projekt i samverkan med en tysk forskningsmiljö, och tillsammans med en grupp vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz studerar vi substanser som kan bidra till att dämpa biverkningar vid cytostatikabehandling mot cancer. Det är ett resurskrävande arbete, men med generös grundfinansiering och ett stort engagemang har vi goda förutsättningar till framgång.

Enligt Humboldts stadgar ska pristagarens vetenskapliga katalog inge förväntan om fortsatt betydelsefull forskning. Och även om just den här utmärkelsen sannolikt aldrig hittar till LinkedIn så talar mycket för att Hans Lennernäs har rätt i sin optimism. Men på en punkt måste vi ge honom fel: Det är oerhört relevant. För oss alla!

FAKTA

  • Hans Lennernäs forskning i Translationell läkemedelsutveckling har ett farmakokinetiskt-farmakodynamiskt fokus på att förbättra medicinska terapier (translating innovation for delivery to patients).
  • Läkemedelsprodukternas prestanda optimeras med användning av olika experimentella modeller och kliniska studier tillsammans med teoretisk modellering och simulering.
  • Detta sker i följande huvudsakliga forskningsområden:
  • Nya och innovativa tumörbehandlingar: Mekanismer för tarmskada av cancerläkemedel och nya behandlingar
  • Gastrointestinal absorption av läkemedel och nya beredeningsformer

MER INFORMATION

KONTAKT

Hans Lennernäs, Professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Hans.Lennernas@farmbio.uu.se

MÖT FLER FORSKARPROFILER

Text: Magnus Alsne, foto: Alexander von Humboldt Stiftung, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04