Ska jag ge ett råd så är det... Sömnexpert Benedict har ordet

2023-03-28

Hur ska jag göra för att sova bättre? Och visst kan jag sova ikapp till helgen! Som den svenska sömnforskningens ansikte utåt möter Christian Benedict såväl oro som hopp om enkla lösningar. I år tar han plats i både television och bokaffärer för att guida oss till en god natt.

Christian Benedict, sömnforskare, Farmaceutiska fakulteten
Christian Benedict, sömnforskare, Farmaceutiska fakulteten

Vårt behov av vila tar allt större plats i samtalet om de faktorer som präglar en hållbar livsstil. Likväl sprider sig sömnproblematiken som en farsot över världen. I en enkätundersökning bland tonåringar i Uppsala län uppgav var tredje tillfrågad att de led av försämrad sömn och att detta påverkade deras skolprestationer negativt. Riskerna med oregelbundna sömnrutiner når dessutom långt bortom klassrummen, men att som forskare kommunicera dessa är inte helt okomplicerat.

– I takt med att vår kunskap om sömn ökar blir det allt mindre tabu att tala öppet om sina eventuella sömnsvårigheter. Å andra sidan kan all denna nya vetenskap orsaka ovälkommen stress. Visst är det alarmerande att varannan vuxen inte känner sig återhämtad när de vaknar på vardagar, men att därtill oroa sig över hur det kan påverka vår hälsa lär inte få någon att sova bättre. Alltså måste vi fokusera våra budskap på det positiva med god sömn, inte tvärtom, säger sömnforskare Christian Benedict.

"Vi fokusera våra budskap på det positiva med sömn"
"Vi måste fokusera på det positiva med sömn"

Ett drygt decennium har gått sedan Christian lämnade Tyskland för Uppsala. Från laboratoriet i Biomedicinskt Centrum har han via en rad uppmärksammade studier varit central i att uppgradera sömnforskning från sidovetenskap till interdisciplinärt relevant i en rad medicinska fält. Till de upptäckter som väckt globalt intresse hör att redan en sömnlös natt både kan påverka hjärnan negativt och öka vårt energiintag. Arbeten som bidragit till att etablera teamet vid fältets absoluta front.

– Jag minns hur jag som fotbollsspelande doktorand i Lübeck läste artiklar av forskare som Karine Spiegel och Eve Van Cauter och kunde drabbas av insikten att de var på en nivå lika ouppnåelig som Champions League. Nyligen publicerade jag min senaste artikel i samarbete med just de två, och att se mitt namn bredvid deras var onekligen en speciell känsla, konstaterar Christian.

Studien i fråga visar hur sömnbrist vid vaccination kan hämma produktionen av antikroppar. En minst sagt relevant iakttagelse i spåren av pandemin, och i en separat undersökning fastslår Pei Xue, postdoktorand i Benedict Lab, att personer som sover färre än sex timmar per natt trots två vaccindoser löper ökad risk att utveckla postcovid. Resultat som just nu delar utrymme i internationella media med teamets omtalade publicering i Nature Communications där de i samarbete med kinesiska forskare visar att fysisk träning har störst effekt på eftermiddagen.

– Med tiden har journalisterna upptäckt vårt lab och vi tar allt oftare emot önskemål om intervjuer och kommentarer. Samtidigt har den massmediala strålkastaren lärt mig vikten av att uttrycka mig väldigt försiktigt. Statistik och procent kan, åtminstone när det gäller sömn, lätt förvanskas till något helt annat än vad det faktiskt speglar. Med det sagt är jag glad över den plattform vi förunnas, och i år deltar jag i en serie på Sveriges Television om sömn och i september kommer min andra populärvetenskapliga bok.

I Uppföljaren till 2018 års bästsäljare Sömn, sömn, sömn sätter Christian fokus på hur vi kan använda den nya kunskapen och tekniken för att sova oss till ett bättre liv. Med avstamp i egna studier om bland annat tyngdtäcken och aktivitetsklockor hoppas Christian besvara några av alla de frågor han möter under sina föreläsningsturnéer. Alldeles för ofta anar han illa dolda spår av ångest i publiken, och utan tvekan ger boken ett format att avdramatisera som ingen frågestund på scenen kan erbjuda. Men med en expert framför oss kan vi ändå inte låta bli att…

– Mitt svar är alltid detsamma: Det finns inga enkla lösningar. Visst kan du uppskatta ditt sömnbehov genom att räkna ut snittet av antalet timmar du sover under tre semesternätter. Och ja, du kan i någon mån sova ikapp på helgen, men det är inte att rekommendera på sikt. Ska jag ge ett råd så är det fasta rutiner. Och till dig som är orolig: kom ihåg att lite sömn är alltid bättre än ingen alls.

MER INFORMATION

MÖT FLER FORSKARPROFILER

KONTAKT

Christian BenedictChristian Benedict, Universitetslektor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Christian.Benedict@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Stefan Tell

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04