Lyckad premiär för Receptarieprogrammets studentsymposium

2023-03-22

Höstterminen 2020 lanserade Farmaceutiska fakulteten sitt nyreviderade Receptarieprogram, men mitt i pågående pandemi måste den första kullen studenter välkomnas online. En onsdag i mars, nästan tre år senare, möts de blivande läkemedelsexperterna på campus för R-POPS, en ny tradition där studenterna presenterar sina examensarbeten.

Maes Al-Khameesi, vinnare av Sveriges Apoteksförenings Pris 2023
Maes Al-Khameesi vinner Sveriges Apoteksförenings Pris för bästa presentation av examensarbete

– Den här gruppen fick tuffast möjliga start på sin utbildning och har tagit sig an uppgiften på ett imponerande sätt. Jag har just lyssnat till de första presentationerna vid Receptarieprogrammets Populärvetenskapliga Symposium, R-POPS, och alla lyckas verkligen förmedla komplex kunskap på en lättillgänglig nivå, vilket är en nödvändig kompetens när de tar steget ut i yrkeslivet, säger Emma Lundkvist, samordnare i utskottet för receptarieprogrammet.

Ghadeer Jalbout på podiet
Ghadeer Jalbout på podiet

På podiet presenterar Ghadeer Jalbout sitt examensarbete Semester kan riskera ditt liv där hon genom att sammanställa ett urval befintliga studier har granskat huruvida användning av tiazid, ett läkemedel med bland annat blodtryckssänkande verkan, kan bidra till utveckling av hudcancer i samband med solande.

– Tiazider är ljuskänsliga, men där studier utförda i Danmark och Australien indikerar ökad risk för hudcancer så hittar en Taiwanesisk studie inga som helst samband. Resultatet av min sammanställning blir därför att inga generella slutsatser kan dras utifrån den forskning som idag är tillgänglig.

På plats i Biomedicinskt Centrum är även Fredrik Boström, Chefsfarmaceut vid Sveriges Apoteksförening och Årets apoteksprofil 2022. I tjänsten ingår att dela ut föreningens årliga pris för bästa presentation av examensarbete vid Receptarieprogrammet. En utmärkelse som bland annat inkluderar möten med flera av de stora apotekskedjorna.

– Det här uppdraget är ett av mina absolut roligaste som Chefsfarmaceut. Dels får jag lyssna till alla intressanta presentationer som utan tvekan håller hög kvalitet, dels får jag överlämna ett pris som ger vinnaren tillfällen att knyta en rad unika kontakter inför sin framtida yrkeskarriär.

Mimmi Johansson talade om pollenallergi vid graviditet
Mimmi Johansson talade om pollenallergi vid graviditet

I hörsalen avslutar Mimmi Johansson just presentationen av sitt arbete med fokus på rådgivning kring läkemedel vid pollenallergi i samband med graviditet. Av 66 besökta apotek avrådde merparten från användning, vilket går mot de rekommendationer som ges vid 1177. Alltså, konstaterar Mimmi Johansson, krävs gemensamma riktlinjer för att svaret ska bli detsamma oavsett vilket apotek man tillfrågar. Därmed har det blivit dags för juryn att överlägga och Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, får ordet.

– Jag vill tacka er för de arbeten ni utfört och de presentationer ni bjuder på. Det är uppenbart att ni tar med er förmågan att kommunicera och förklara när ni nu inleder den verksamhetsförlagda delen av er utbildning. Nästa gång jag möter er blir i Uppsala universitetsaula vid Farmaceutiska fakultetens examensceremoni då ni mottar era diplom innan steget ut i yrkeslivet, och jag är övertygad om att ni alla kommer att ge många viktiga bidrag till en god läkemedelsanvändning.

Klockan närmar sig slaget tre och premiären för R-POPS går mot sitt slut. Juryn återvänder till salen och det är dags att kora den första vinnaren i vad som är tänkt att bli en mångårig tradition vid Farmaceutiska fakulteten. Det var inget enkelt beslut meddelar Fredrik Boström, men ett beslut är likväl fattat, och vinnaren är… Maes Al-Khameesi för sin presentation av examensarbetet Användning av Läkemedel mot smärta under graviditet.

Maes Al-Khameesi
Maes Al-Khameesi, snart läkemedelsexpert

– Många gravida kvinnor använder Alvedon och Ipren mot huvudvärk och feber då det anses vara snällt mot en havande kropp. Men är det lika ofarligt för fostret? Jag har sammanställt tolv internationella studier och kommit fram till att ja, det ofödda barnet löper risk för skador som uppenbarar sig långt senare i livet. Å andra sidan kräver det åtminstone fyra veckors sammanhängande medicinering. Så min slutsats är att Alvedon och Ipren kan användas. Men gör det med sunt förnuft, sammanfattar Maes Al-Khameesi.

Samtliga deltagare vid premiäromgången av R-POPS
Samtliga deltagare vid premiäromgången av R-POPS

Blivande receptarier på plats vid R-POPS 2023

Deltagare vid R-POPS 2023

MER INFORMATION

KONTAKT

Emma Lundkvist, UniversitetsadjunktEmma Lundkvist, Universitetsadjunkt
Institutionen för farmaci
Emma.Lundkvist@farmaci.uu.se

Karin Svensberg, UniversitetsadjunktKarin Svensberg, Universitetsadjunkt
Institutionen för farmaci
Karin.Svensberg@farmaci.uu.se

Text & foto: Magnus Alsne

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04