Populär kurs sätter fokus på Läkemedel i miljön

2023-03-13

Aktuell forskning visar hur läkemedlens aktiva substanser påverkar vår miljö. Nu samlar Farmaceutiska fakulteten flera centrala branschaktörer i syfte att bygga hållbara nätverk mellan framtidens experter och deras blivande arbetsgivare.

Undervisning pågår om Läkemedel i miljön
Undervisning pågår om Läkemedel i miljön

Moderna läkemedel hjälper oss till längre och friskare liv, men kan också skada vår miljö. Via avloppsvattnet når deras aktiva substanser naturen och kan i värsta fall försätta ekosystem i obalans. I en mycket uppmärksammad studie av insekter i Fyrisån identifierade forskare vid Farmaceutiska fakulteten spår av 33 olika substanser, en upptäckt som tydliggjorde behovet av ökad kunskap om hållbar läkemedelsanvändning.

– Vi står inför en utmaning som kommer att kräva samlade insatser i många år framöver, och då vi 2021 lanserade vår fristående kurs Läkemedel i miljön tog vi redan från start ett helhetsgrepp genom att involvera ett brett spektrum av branschaktörer. Två år senare är vår kurs fortsatt unik i sitt slag med ett allt högre söktryck och inspirerande engagemang från både deltagare och föreläsare, säger Johanna Villén, doktorand vid institutionen för Farmaci.

Johanna Villén, kursledare och doktorand
Johanna Villén, kursledare och doktorand

Kursen förenar kompetens från bland annat Läkemedelsverket, branschorganisationen Lif, Apoteket, Sveriges lantbruksuniversitet och, framför allt, Uppsala universitets forskningsmiljöer i Läkemedelsepidemiologi och Samhällsfarmaci. Det ger tillgång till kunskap om miljöpåverkan längs läkemedlets hela livscykel såväl som dagsaktuella framsteg i pågående forskning: Nu senast en kartläggning av bruk av smärtstillande medel i Mälarregionen som påvisar anmärkningsvärda mängder diklofenak, en aktiv substans som inte bryts ned i traditionella reningsverk.

– Samtidigt som alla inser att åtgärder är nödvändiga så måste de vägas mot medicinska behov. Därför har vår grupp engagerat sig i ett samverkansråd med Regionernas Läkemedelskommittéer och Svenskt Vatten. Vi samarbetar också aktivt med Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön och tittar nu även bortom Sveriges gränser. Till exempel hoppas vi att tillsammans med forskare i Finland och Baltikum tillgängliggöra kursen Läkemedel i miljön runt hela Östersjön i syfte att sprida kunskap och medvetenhet över ett ännu större område, säger Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi.

FAKTA

  • Kursen Läkemedel i miljön (7,5 hp) ges på heltid, höst- och vårtermin på BMC
  • Kursen är utvecklad i samarbete med Läkemedelsverkets Kunskapscentrum för läkemedel i miljön.

LÄS VIDARE

KONTAKT

Johanna VillénJohanna Villén, kursledare
Institutionen för farmaci
johanna.villen@farmaci.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04