Farmaceutiska fakulteten sätter fokus på tuberkulos i Östersjöregionen

2023-03-13

19-20 juni välkomnar Uppsala universitet representanter för en rad Östersjöländer till Campus Gotland och konferensen Tuberculosis in the Baltic region • Moving into a new era. ”Vi vill lägga grunden till långsiktig samverkan och nationella riktlinjer som effektivt begränsar tuberkelbakteriernas utbredning, säger Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik.

Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik
Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik

Tuberkulos orsakade runt förra sekelskiftet nästan en miljon dödsfall per år bara i Europa. Med BCG-vaccinets genombrott, upptäckten av antibiotika och bättre levnadsförhållanden lyckades vården minska antalet, men sedan några år är infektionssjukdomen åter på frammarsch. Med snabbt ökande antibiotikaresistens och globala migrationsströmmar finns inte heller några geografiska barriärer, och nu ökar hotbilden även i Östersjöregionen.

– Coronapandemin visade tydligt vilka konsekvenser det vi inte uppfattar med ögat kan orsaka, och resistenta tuberkelbakterier utgör idag en påtaglig utmaning. Inom forskningen är vi naturligtvis medvetna om detta, och min egen grupp ingår för närvarande i ERA4TB och UNITE4TB, två internationella konsortier som gått samman för att utveckla nya vapen mot tuberkulos. Ska vi lyckas krävs både nya antibiotika och metoder för individualiserad behandling, säger Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik.

Tuberculosis in the Baltic region, 19-20 juni 2023

Under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd har antibiotika avancerat på den politiska agendan. Två dagar i mars välkomnade Uppsala universitet experter och ledare från hela EU till toppmöte med fokus på antimikrobiell resistens. Redan i juni inbjuder Farmaceutiska fakulteten till nästa konferens: Tuberculosis in the Baltic region. Moving into a new era, som samlar representanter för ett tiotal Östersjöländer i avsikt att ta ut en gemensam riktning framåt.

– Vi möts i Visby för att belysa en rad relevanta frågeställningar: Vilken praxis tillämpar de olika nationerna sett till migrantmottagande och tuberkulos? Hur säkerställer vi bästa möjliga vård med fokus på individualiserad behandling? Och vad präglar nya translationella metoder som bidrar till effektiv läkemedelsutveckling? Vår ambition är att konferensen ska lägga grund för mer långtgående samarbeten och generera viktig kunskap till både WHO:s och de enskilda nationernas riktlinjer. Vi står inför ett problem som måste bemötas med största allvar, och att se hur allt fler krafter nu mobiliserar inger hopp om att vi faktiskt kan vända trenden än en gång.

FAKTA

  • Konferensen Tuberculosis in the Baltic region • Moving into a new era arrangeras i samarbete mellan Uppsala universitet, Research Center Borstel och DZIF.
  • Konsortiet UNITE4TB är initierat av IMI AMR Accelerator i syfte att ta fram kliniska fas 2-studier som ska påskynda utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar mot tuberkulos.
  • Konsortiet ERA4TB är initierat av IMI AMR Accelerator arbetar 2020–2026 med att ta fram tio nya antibiotikakandidater och att utveckla nya kombinationsbehandlingar mot tuberkulos.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulrika SimonssonUlrika Simonsson, Professor i farmakokinetik
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Ulrika.Simonsson@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04