Nya vetenskapliga publiceringar av SweDelivers juniora forskare

2023-03-01

Under vintern publicerar Vicky Barmpatsalou, Agnes Rodler, Staffan Berg och flera andra juniora forskare vid SweDeliver resultat som tillför värdefull kunskap till forskning om läkemedelstillförsel.

Vicky Barmpatsalou, Agnes Rodler och Staffan Berg, SweDeliver
Vicky Barmpatsalou, Agnes Rodler och Staffan Berg, SweDeliver

I artikeln Development and validation of a porcine artificial colonic mucus model reflecting the properties of native colonic mucus in pigs, presenterar Vicky Barmpatsalou, doktorand i SweDelivers Arbetspaket Oral läkemedelstillförsel, utvecklingen av en in vitro modell för artificiellt tjocktarmsslem i svin med bas i de egenskaper som karakteriserar naturligt tjocktarmsslem.

Vicky Barmpatsalou forskning

Resultatet är ett kostnadseffektivt screeningverktyg som enkelt kan inkorporeras i tidiga stadier av läkemedelsutveckling och som bidrar till implementering av 3R-principen i den process som omger läkemedelsutveckling. Artikeln, där Agnes Rodler, postdoktor i SweDeliver är en av medförfattarna, är publicerad i European Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 181, February 2023.


Staffan Berg, som hösten 2022 disputerade sin avhandling Oral delivery of macromolecules formulated with permeation enhancers, har publicerat artikeln Evaluation in pig of an intestinal administration device for oral peptide delivery i tidskriften Journal of Controlled Release, volume 353, January 2023.

Staffan Berg forskning

I studien utvärderar Staffan Berg en Intestinal Administration Device (IAD) utformad i syfte att minska luminal utspädning av läkemedel och permeabilitetshöjare, samt att minimera beredningsformens rörelse  i tarmens lumen.


Artikeln Considerations in the developability of peptides for oral administration when formulated together with transient permeation enhancers, även denna signerad Staffan Berg, granskar de egenskaper hos en peptid som måste övervägas innan den utvecklas som oral doseringsform vid samformulering med en permeabilitetshöjare i syfte att förbättra oral biotillgänglighet – inklusive peptidens halveringstids betydelse och implikationer av denna på variabiliteten i farmakokinetiska profiler. I texten resonerar Staffan Berg också om kliniska överväganden i termer av mat och läkemedelsinteraktioner.

Staffan Berg Research

Artikeln, som är publicerad i Journal of Pharmaceutics, omfattar också en kort översikt av hur permeabilitetshöjare överkommer barriärer som begränsar oral absorption av peptider och därigenom förbättrar deras orala biotillgänglighet, även om biotillgängligheten alltjämt är låg och variabiliteten hög.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, SweDeliver

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04