Chefsfarmaceut Niklas Hedberg gästar Profiler i branschen

2023-02-08

Torsdag 16 mars inbjuder Alumnföreningen Farmis till inspirationsserien Profiler i branschen. Premiärgäst 2023 är Niklas Hedberg, chefsfarmaceut vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Ordförande i EUnetHTA. Välkommen till Pharmen och online via Zoom.

Niklas Hedberg, chefsfarmaceut

Datum  Torsdag 16 mars, kl. 17.30 (mingel från 17.15)
Lokal  Pharmen, Dag Hammarskjölds Väg 16 samt via Zoom
Zoomlänk  https://uu-se.zoom.us/j/63179039446

Inspirationsserien Profiler i branschen är tillbaka och vi inleder 2023 med att välkomna årets första gäst: Niklas Hedberg, alumn, chefsfarmaceut vid TLV och ordförande i EUnetHTA – nätverket som arbetar för att skapa en effektiv och hållbar struktur för bedömning av hälsoteknik över hela Europa.

Niklas Hedberg tog sin apotekarexamen vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet. År 2001 rekryterades han till Riksförsäkringsverket och följde året därpå med till Läkemedelsförmånsnämnden som 2008 fick namnet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 2009 avancerade Niklas till chef för Avdelningen för nya läkemedel och 2014 till chefsfarmaceut med fokus på internationella samarbeten

Profiler i branschen erbjuder möten med spännande personer inom läkemedelsfältet som ger oss inspiration och visar bredden av allt som är möjligt med en farmaceutisk utbildning. Serien riktar sig till alumner, farmacistudenter och alla med intresse för läkemedelsvärlden.

MER INFORMATION

KONTAKT

Elin SvedinElin Svedin, ordförande
Alumnföreningen Farmis
Elin.Svedin@lif.se

text: Magnus Alsne, foto: TLV

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08