Ledande MSI-forskare till Uppsala för internationell workshop

2023-01-30

Tre dagar i mars möts forskare från hela världen i Uppsala för att belysa de senaste framstegen inom Masspektrometrisk avbildning, en teknik för avbildning och analys av molekyltyper i biologiska vävnadssnitt som får en allt mer framskjuten position inom de farmaceutiska och medicinska vetenskaperna.

Regional Mass Spectrometry Imaging Spring Workshop i Uppsala

27–29 mars 2023 genomförs Regional Mass Spectrometry Imaging Spring Workshop i Uppsala Konsert & Kongress. Mötet samlar flera ledande forskare i Masspektrometrisk avbildning, MSI, bland dem ‪Richard Caprioli, pionjär och chef vid Mass Spectrometry Research Center, Vanderbilt University School of Medicine, som föreläser måndag 27 mars kl. 18.15.

– Mötet är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten och det nybildade International Mass Spectrometry Imaging Society, IMSIS, som förenar forskare i USA, Asien, Afrika  och Europa. Vi har en mycket hög vetenskaplig ambition för denna workshop, och kommer att presentera aktuella framsteg och innovationer inom masspektrometrisk avbildning såväl som nya applikationer inom olika områden, säger Per Andrén, organisatör av mötet och professor i avbildande masspektrometri vid Uppsala universitet.

Programmet innehåller föreläsningar av ett urval europeiska och amerikanska forskare, diskussioner och postersessioner. Med mötesplatsen vill arrangörerna informera forskare inom akademi, industri och offentlig sektor om de senaste avancemangen inom MSI med tillämpning på biomedicinska, biologiska och datavetenskapliga forskningsområden.

Per Andrén, professor
Per Andrén, Farmaceutiska fakulteten

– Att Apotekarsocieteten och IMSIS väljer att förlägga denna workshop till Uppsala är naturligtvis oerhört positivt för vår egen MSI-facilitet. Vi befinner oss redan idag bland fältets främsta och installerade i december ytterligare ett instrument som ökat både vår kapacitet och mängden information vi kan utvinna ur enskilda vävnadsprover. Att fältet nu kommer till oss innebär ett enastående tillfälle att fortsätta stärka våra nätverk och därmed vår position att hitta de uppdrag där vårt arbete bidrar till optimerad utkomst i form av bra forskning, säger Per Andrén.

Till mötesplatsens prioriterade målgrupper hör både juniora och seniora forskare inom farmaci, medicin och naturvetenskap vid europeiska universitet. Doktorander och postdoktorander i de farmaceutiska vetenskaperna vid svenska universitet kan till och med 10 februari 2023 ansöka om stipendium för att delta vid Regional Mass Spectrometry Imaging Spring Workshop. Läs mer på Apotekarsocietetens hemsida.

MER INFORMATION

FAKTA MSI

  • Möjliggör analys och visualisering av endogena metaboliter, neurotransmittorer, lipider, peptider, små proteiner och läkemedel och dess metaboliter i tunna vävnadssnitt med hög molekylär specificitet och spatial upplösning.
  • Molekylära bilder skapas genom att jonisera molekyler och samla masspektra från varje position (pixel) på en vävnadsyta vid en vald lateral upplösning. Tusentals joner kan detekteras i varje pixel.
  • Distributionen av individuella molekyler på vävnadsytan extraheras med mjukvara och därefter skapas en molekylspecifik bild. Bilden kan korreleras med histologisk bild från samma snitt eller bilder framtagna med andra typer av imaging-metoder från samma eller närliggande vävnadssnitt.

KONTAKT

Per AndrénPer Andrén, professor i avbildande masspektrometri
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
per.andren@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08