Ny metod för peptidseparation väcker internationellt intresse

2023-01-25

Med grund i Arne Tiselius Nobelprisbelönade metod för proteinseparation har Erik Jansson och Jordan Aerts vid Uppsala universitet utvecklat en kostnadseffektiv, mindre temperaturkänslig teknik för separation av peptider som redan väcker stort intresse i den vetenskapliga världen.

Jordan Aerts i arbete med en ny metod för peptidseparation
Doktorand Jordan Aerts i arbete med den nya metoden för separation av peptider

Separation av proteiner har en historiskt framskjuten position vid Uppsala universitet. Här delade Nobelpristagarna The Svedberg och Arne Tiselius en vision att isolera de enskilda ämnena i blod, och med elektrofores – en metod att utnyttja olikheter i elektrisk laddning – lyckades Tiselius slutligen separera blodets proteiner utan att förstöra molekylerna. Framgången förädlades ytterligare av Stellan Hjertén och fick med tiden avgörande betydelse för utvecklingen av Sveriges biokemiskt inriktade industri.

– Numera används vätskekromatografi för att separera peptider inför strukturstudier. Men det är en resurskrävande teknik som dessutom är illa kompatibel med den låga temperatur som är nödvändig vid hantering av proteiner. Därför har vi återvänt till Hjerténs metod och med vissa tekniska modifieringar gjort den applicerbar i ett fält där vår innovation sannolikt kan göra stor nytta, säger Erik Jansson, Biträdande universitetslektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

I samarbete med doktorand Jordan Aerts har Erik Jansson konstruerat en kostnadseffektiv maskin för kapillärelektrofores, i vilken molekyler med olika laddning separeras genom en mycket tunn glaskapillär. De initiala testkörningarna med fokus på Hemoglobin genererade positiva resultat och metoden lanseras i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Analytical Chemistry.

Jordan Aerts, doktorand
Jordan Aerts, doktorand 

– Vi har byggt instrumentet med lösa, relativt billiga komponenter, och genom att utgå från Hjerténs metod blir den nedkylning vi tillför processen närmast en fördel. Då jag våren 2022 presenterade vårt arbete vid en internationell konferens väckte det stor entusiasm, och i samband med publiceringen i Analytical Chemistry fick vi flera positiva tillrop från ledande namn i fältet, så det är tydligt att vår innovation svarar mot ett stort vetenskapligt behov, konstaterar Jordan Aerts.

Det nya instrumentet används idag vid professor Per Andréns facilitet för masspektrometrisk avbildning vid Uppsala Biomedicinskt Centrum, men både Erik Jansson och Jordan Aerts identifierar tydlig utvecklingspotential.

– Vi visar i Analytical Chemistry att vårt koncept är tillämpbart inom en mångfald användningsområden och välkomnar redan förslag till vetenskapliga samarbeten. Samtidigt ser vi stora framtida möjligheter, och kommer initialt att prioritera att öka kapaciteten räknat i antalet peptider vi kan separera och att förfina tillvaratagandet av de molekyler vi isolerar, säger Jordan Aerts.

MER INFORMATION

LÄS ARTIKEL

KONTAKT

Erik JanssonErik Jansson
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Erik.Jansson@farmbio.uu.se

Jordan AertsJordan Aerts
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Jordan.Aerts@farmbio.uu.se

Text & foto: Magnus Alsne

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04