ENABLE-2-utlysning väcker internationellt intresse

2023-01-19

– Vi ser mycket positivt på det stora intresse vår plattform möter utanför Sveriges gränser, konstaterar Anders Karlén, koordinator för ENABLE-2 som i en nyligen avslutad utlysning mottog ansökningar från sex europeiska länder.

Anders Karlén, koordinator för ENABLE-2
Anders Karlén, koordinator för ENABLE-2, Uppsala universitet

I samband med att ENABLE-2 – plattformen för projektstöd till tidig utveckling av antibakteriella läkemedel – erhöll fortsatt finansiering från Vetenskapsrådet kungjordes en öppen utlysning i syfte att komplettera portföljen med ytterligare projekt. Koordinator Anders Karlén uttryckte då en förhoppning att kunna inkludera europeiska initiativ i ENABLE-2, och när utlysningen avslutades 8 januari hade program i sex länder inkommit med ansökningar.

Anders Karlén och Diarmaid Hughes, ENABLE-2
Anders Karlén och Diarmaid Hughes, ENABLE-2

– Behoven av nya antibiotika är akuta, och en ännu bredare pipeline in i systemet ökar naturligtvis vår chans att få ut största möjliga värde i andra änden. Vi har nu fått klartecken på att gå vidare med projekt vid publikt finansierade europeiska universitet och ser mycket positivt på det stora intresse vår plattform möter utanför Sveriges gränser, konstaterar Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet.

En oberoende kommitté kommer nu att granska de inkomna ansökningarna i syfte att så snart som möjligt lyfta in ytterligare projekt i ENABLE-2. Plattformen ger för närvarande stöd åt fyra projekt, två hemmahörande i de svenska företagen QureTech Bio AB och Thioredoxin Systems AB, samt två vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet.

FAKTA

  • ENABLE-2 är en nationell plattform som erbjuder projektstöd vid utveckling av antibakteriella läkemedel.
  • ENABLE-2 koordineras vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anders Karlén, ProfessorAnders Karlén, Professor
Farmaceutiska fakulteten
Anders.Karlen@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, photo: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04