Sweden Inhalation Network samlar Sveriges expertis i pulmonär tillförsel

2022-12-12

Sweden Inhalation Network arbetar för att ge en ny generation svenska forskare tillgång till ledande kompetens i pulmonär läkemedelstillförsel. Torsdag 15 december gästar nätverket SweDeliver och NextBioForms webinarieserie för att presentera sin verksamhet och framtida satsningar.

Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik
Göran Alderborn, professor och medlem i Sweden Inhalation Network

Pulmonär tillförsel av läkemedel till lungan är central för behandling av bland annat astma och KOL. Metoden rymmer även potential att tillföra biofarmaceutika, men alltjämt behövs mer kunskap om de faktorer som styr deposition, frisättning, upplösning och upptag av läkemedel i lungorna. Parallellt med det nationella kompetenscentret SweDelivers pågående forskningsprogram arbetar Sweden Inhalation Network för att bistå nästa generation svenska experter i området med erfarenhet och kunskap.

– Många studier bedrivs med fokus på lungsjukdomar och aerosoler, men det farmaceutiska perspektivet har delvis levt i vetenskaplig skugga vid universiteten. Därför etablerade Uppsala universitet en forskningsmiljö kring pulmonär tillförsel som del i SDDF, föregångaren till SweDeliver. I egenskap av föreståndare för SDDF blev jag kontaktad av några forskare i sydvästra Sverige som ville diskutera ett planerat nätverk. April 2019 möttes vi för första gången, och idag förenar Sweden Inhalation Network närmare 100 medarbetare i både akademi och industri, berättar Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik.

Göran Alderborn definierar Sweden Inhalation Network som en informell gruppering med geografiska nav i Göteborg och Lunds Medicon Village, men som också har stabil förankring vid Uppsalas Farmaceutiska fakultet. Med målbilden att skapa mötesplatser för vetenskapliga utbyten och att säkra en överlämning av all den kompetens som oundvikligen närmar sig pensionsåldern, förbereder nätverket just nu flera arenor för snar lansering.

Forskning pågår i pulmonär läkemedelstillförsel
Forskning pågår i pulmonär läkemedelstillförsel

– Till våra satsningar hör den nya doktorandkursen Pharmaceutical aerosols som vi genomför senvåren 2023. Pilotomgången inkluderar ett antal digitala föreläsningar där även medarbetare i läkemedelsindustrin är välkomna att delta utan kostnad, liksom ett gemensamt studiebesök vid en ännu inte fastställd forskningsmiljö. I juni arrangerar vi, i samverkan med Apotekarsocieteten, en minikonferens i Göteborg, och fortsätter även vår serie seminarier med fokus på formulering av och device för inhalationsläkemedel. Vi förbereder också ett andra vetenskapligt team som med fokus på lung science kommer att genomföra ytterligare aktiviteter.

Sweden Inhalation Network är främst ett forum för farmaceuter, teknologer och medicinare med intresse för forskning och utveckling av inhalationsläkemedel. Ambitionen är fortsatt bred tillväxt, i synnerhet bland juniora forskare – och långt gångna planer finns på att formera ett nätverk i nätverket exklusivt för framtidens experter.

– Vi vill bidra till att svensk life science har fortsatt god kompetens i pulmonär läkemedelstillförsel, men också kunskap om vart man vänder sig för att få tillgång till den. Därför hoppas vi att många tar tillfället att logga in vid SweDeliver och NextBioForms webinarium 15 december då vi presenterar vårt nätverk och vad som väntar framöver.

FAKTA

  • Sweden Inhalation Network deltar vid SweDeliver och NextBioForm Webinarium 15 december, kl. 12.15–13.00
  • I mötet deltar Gunilla Petersson, Lars Asking och Göran Alderborn som talar på tema Sweden Inhalation Network - vår vision och nuvarande status (presentation in English)
  • SweDelivers forskning inom pulmonär läkemedelstillförsel fokuserar på kontrollerad frisättning, löslighet och absorption av läkemedel i lungorna samt pulvermekanik hos adhesiva blandningar.

MER INFORMATION

KONTAKT

Göran Alderborn, professorGöran Alderborn, professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Goran.Alderborn@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04