Anders Karlén gäst i Forskarpodden: Kampen mot antibiotikaresistens

2022-11-21

I Kampen mot antibiotikaresistens, det nya avsnittet av Forskarpodden, diskuterar Anders Karlén, professor och koordinator för ENABLE-2, och Dan I Andersson, professor i medicinsk bakteriologi, arbetet med att möta den accelererande antibiotikaresistensen.

I ett nytt avsnitt av Uppsala universitets Forskarpodden berättar Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign, om sitt arbete som koordinator för ENABLE-2, plattformen som med nod vid Farmaceutiska fakulteten ger stöd till lovande projekt i den antibakteriella läkemedelsutvecklingens tidiga skeden.

Anders Karlén, institutionen för läkemedelskemi
Anders Karlén, institutionen för läkemedelskemi

– Satsningarna på att hjälpa läkemedelsutvecklingen genom dess inledande faser är få, och här fyller vi en viktig funktion. Parallellt jobbar vi på att få till stånd en mer långsiktig finansiering för att längre fram ta steget vidare till internationella utlysningar, antibiotikaresistens är ju som bekant ett globalt problem, konstaterar Anders Karlén i Forskarpodden.

Tillsammans med Dan I Andersson, professor i medicinsk bakteriologi och Föreståndare vid Uppsala antibiotikacentrum, diskuterar de forskningens utmaningar och möjligheter. Programledare är Annica Hulth, Uppsala universitet.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anders Karlén SWEAnders Karlén, Professor
Farmaceutiska fakulteten
anders.karlen@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04