Cancerfonden anslår 7 miljoner till Sara Mangsbo, Ola Spjuth och Ola Söderberg

2022-11-16

Immunterapi mot tumörer, Studier av hur DNA-skador genererar cancerceller och Cellprofilering i ett robotiserat laboratorium är i fokus då Cancerfonden anslår 7,2 miljoner till tre lovande forskningsprojekt vid Farmaceutiska fakulteten.

Sara Mangsbo, Ola Spjuth och Ola Söderberg
Sara Mangsbo, Ola Spjuth och Ola Söderberg, Farmaceutiska fakulteten

Sara Mangsbo, universitetslektor och forskningsledare i immunonkologi, erhåller 2,4 miljoner kronor för att utvärdera mekanismerna bakom en multifunktionell antikropps kapacitet att stärka specifika immunsvar mot en tumör samt att minimera risken för biverkningar. Studien ska genomföras med Antibody Drug Affinity Conjugate (ADAC), den metod Sara Mangsbo utvecklat i nära samarbete med SciLifeLabs Drug Discovery and Development Platform.

Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi
Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi

– ADAC bygger på att skapa syntetiska proteinfragment liknande dem i en tumör och att injicera dessa i patienten. Detta exponerar tumören för immunförsvaret som då börjar producera nya, tumörspecifika T-celler, vilka i sin tur leder de redan existerande T-cellerna att identifiera och förstöra tumören. Idag arbetar vi intensivt med att ta ADAC-teknologin in i klinik, något vi gör tillsammans med vårt företag Strike Pharma AB. Med Cancerfondens anslag kan vi nu också inom akademisk regi öka vår kunskap om teknologin och på sikt möjliggöra såväl bredare tillämpbarhet som nya forskningsrön, säger Sara Mangsbo.

Immunterapi vid cancerbehandling är en vetenskap som länge kämpat med just att öka antalet tumörspecifika T-celler i kroppen och att förmå dem att söka upp och förgöra cancercellen. Med lanseringen av ADAC öppnas därmed dörren till ett potentiellt vetenskapligt genombrott.

– Att erhålla Cancerfondens anslag både inspirerar och innebär ett stort extra ansvar då det i grunden kommer från privata givare. För oss möjliggör det att på djupet och med avancerade molekylära metoder karakterisera läkemedelskandidatens påverkan på tumören, och att på sikt även utveckla terapier som kan skräddarsys för patienter i framtida cancervård, säger Sara Mangsbo.

Ola Söderberg och doktorand Leonie Wenson
Ola Söderberg och doktorand Leonie Wenson

Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi, beviljas 2,4 miljoner kronor till projektet Ett artificiellt DNA-polymeras som redskap för att klargöra mekanismerna bakom cancerinitiering och progression.

– Med Cancerfondens anslag ska vi utveckla metoder att studera de processer som leder till uppkomst och utveckling av cancer. För detta ska vi använda vårt unika DNA-kopierande enzym, ”Sloppymerase”, vilket är extremt felbenäget, kan bryta ned DNA och stoppa in felaktiga baser som ger upphov till mutationer, säger Ola Söderberg.

Skador i DNA uppstår bland annat till följd av strålning och giftiga kemikalier. Lagas skadan felaktigt kan DNA mutera och i sin tur orsaka cancer. Ola Söderbergs team ska nu utveckla en metod att fastställa var i en cell DNA-skador uppstår, liksom ett modellsystem där mutationshastigheten kan accelereras i utvalda celler, vilket möjliggör laboratoriestudier av hur en normal cell utvecklas till en cancercell.

– Vår ambition är att systemet ska ge en tydligare bild av vad som sker när cancerceller uppstår, varför några blir mer elakartade och i vissa fall inte dödas trots behandling. Tillför vårt arbete ökad kunskap om dessa processer kan vi förhoppningsvis även bidra till nya och mer effektiva behandlingar.

Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik
Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik

Cancerfonden anslår även 2,4 miljoner kronor till Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik, och projektet Identifiering via cellprofilering av kombinerade läkemedelsbehandlingar mot mjukdelssarkom (Identification of combinatorial drug treatments against soft-tissue sarcoma by Cell painting).

– Vi kommer att genomföra cellprofileringen i vårt eget robotiserade laboratorium som möjliggör automatiserade processer och effektiva analyser av de både omfattande och komplexa mängder data studier av detta slag genererar, säger Ola Spjuth.

FAKTA

  • Cancerfonden anslår i den aktuella utlysningen 900 miljoner kronor till svensk cancerforskning.
  • Anslagen till forskning vid Farmaceutiska fakulteten betalas ut perioden 2023-2025.

MER INFORMATION

LÄS ÄVEN

KONTAKT

Sara Mangsbo, UniversitetslektorSara Mangsbo, Universitetslektor
Institutionen för farmaci
Sara.Mangsbo@farmaci.uu.se

Ola SpjuthOla Spjuth, professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
ola.spjuth@farmbio.uu.se

Ola Söderberg, professorOla Söderberg, professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Ola.Soderberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04