Vetenskapsrådet anslår 30 miljoner kronor till fakultetens forskning

2022-11-09

I Vetenskapsrådets utlysningar inom Medicin och hälsa samt Naturvetenskap och teknikvetenskap 2022 beviljas åtta forskare vid Farmaceutiska fakulteten bidrag. Ett stort grattis till Per Andrén, Georgy Bakalkin, Thomas Dorlo, Lena Friberg, Margareta Hammarlund Udenaes, Lindon Moodie, Luke Odell och Anna Orlova som tillsammans erhåller anslag om över 30 miljoner kronor.

Forskare vid farmaceutiska fakulteten

Per Andrén, professor i avbildande masspektrometri, erhåller 3,6 miljoner kronor fördelade över år 2023-2026 för sitt projekt Neurokemiska förändringar vid L-Dopa inducerade dyskinesier och Parkinsons sjukdom studerade med avbildande masspektrometri.

Per Andrén förestår en av världens främsta faciliteter för masspektrometrisk avbildning som år 2021 rekryterades till SciLifeLabs nationella resurs Spatial Omics. Per Andrén leder även en forskargrupp som nyligen publicerade uppmärksammade rön kring biverkningar vid L-Dopabehandling av Parkinsons sjukdom.


Georgy Bakalkin, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, erhåller 4,8 miljoner kronor fördelade över år 2023-2026 för sitt projekt Vänster-Höger sid-specifik neuroendokrin signalering i grundläggande neurovetenskap och neurologi.

– En rådande uppfattning inom neurologin är att respektive hjärnhalva är funktionellt ansluten till motsatt sida av kroppen genom de korsande neurala kanalerna. Vi arbetar efter en ny tes att de kontralaterala effekterna av hjärnskador medieras den humorala vägen av neurohormoner som orsakar antingen vänster eller höger sidospecifik effekt, säger Georgy Bakalkin.


Thomas Dorlo, universitetslektor i Farmakometri, erhåller 2,4 miljoner kronor fördelade över år 2023-2025 för sitt projekt Precisionsmedicinska verktyg för den försummade tropiska sjukdomen visceral leishmaniasis.

– Det råder akut brist på effektiva och säkra behandlingar för den förbisedda tropiska sjukdomen leishmaniasis. Att Vetenskapsrådet väljer att finansiera vår forskning om precisionsmedicinska verktyg för denna fattigdomsrelaterade parasitsjukdom kommer att bidra till bättre behandlingsmöjligheter för denna utsatta patientgrupp och innebär ett stort lyft för vårt nystartade forskarteam Farmakometri för Global Hälsa, konstaterar Thomas Dorlo.


Lena Friberg erhåller 5,47 miljoner kronor
Lena Friberg erhåller 5,47 miljoner kronor

Lena Friberg, professor i farmakokinetik och farmakodynamik, erhåller 5,47 miljoner kronor fördelade över år 2022-2024 för sitt projekt Etablering av en modellerings-plattform för att möjliggöra klinisk läkemedelsutveckling av antibiotika mot multiresistenta patogener: Från kanin till klinik.

– Antibiotikaresistens utgör en av världens vanligaste dödsorsaker och prognoserna är fortsatt mörka. Vi måste alla bidra till arbetet att vända utvecklingen och tidigare i år inledde vi etableringen av en ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö som förenar fyra forskningsgrupper vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Umeå universitet, och Vetenskapsrådets anslag ger oss naturligtvis ytterligare möjligheter och värdefull inspiration att anta den mycket viktiga utmaning vi står inför, säger Lena Friberg.


Margareta Hammarlund Udenaes, professor em. vid institutionen för farmaci och forskare med fokus på Translationell PKPD, erhåller 2,4 miljoner kronor fördelade över år 2023-2025 för sitt projekt Cellulära membrantransportörer och endotelheterogenitet vid utveckling och prevention av cytostatika-inducerad perifer neuropati (PreventCIPN).

– Farmaceutiska fakultetens miljö för Translationell PKPD befinner sig i ett positivt generationsskifte, och vi genomförde nyligen den framgångsrika konferensen Translating PKPD – (Retro)Perspectives som gav våra yngre forskare utrymme att expandera sina internationella nätverk. Vetenskapsrådets anslag ger mig dels tillfälle att ta del av denna spännande utveckling, men framför allt möjlighet att fortsätta följa ett antal mycket intressanta forskningsspår, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.


Lindon Moodie erhåller 3,6 miljoner kronor
Lindon Moodie erhåller 3,6 miljoner kronor

Lindon Moodie, docent vid institutionen för läkemedelskemi och forskare inom Organisk kemi, erhåller 3,84 miljoner kronor fördelade över år 2023-2026 för sitt projekt Nedbrytning av bakteriella målprotein.

– Vår grupp är intresserad av att identifiera och utveckla läkemedel mot infektion. Att identifiera nya antibiotika mot antimikrobiell resistens är ett centralt inslag, men också en tuff utmaning där konventionella metoder ofta misslyckas. Ibland är det bra att prova strategier utanför boxen, och ett tillvägagångssätt som intresserar oss är att försöka lura bakterier att bryta ner sina egna nödvändiga proteiner, och Vetenskapsrådets anslag ger oss möjlighet att utforska detta, konstaterar Lindon Moodie.


Luke Odell, professor i läkemedelskemi, erhåller 3,6 miljoner kronor fördelade över år 2023-2026 för sitt projekt Nya och innovativa kemiska verktyg för avbildande masspektrometri, kemisk biologi och läkemedelsutveckling.

– Vårt team har tidigare utvecklat en kemisk förening för masspektrometrisk avbildning av hjärnans signalsubstanser. Det är en teknik som idag används vid universitet och företag över hela världen och möjliggjort flera betydelsefulla iakttagelser. Med Vetenskapsrådets anslag stärker vi vårt utrymme att utveckla nya verktyg och att finslipa våra redan befintliga metoder för ytterligare tillämpningar, säger Luke Odell.


Anna Orlova, professor vid institutionen för läkemedelskemi
Anna Orlova erhåller 4,8 miljoner kronor

Anna Orlova, professor vid institutionen för läkemedelskemi, erhåller 4,8 miljoner kronor fördelade över år 2023-2026 för sitt projekt Kombinerad målinriktad radionuklidavbildning och målinriktad terapi - ett sätt för precisionsbehandling av prostatacancer.

–När en prostatatumör börjar sprida sig är metastaserna initialt så små att de inte syns i magnetröntgen, alltså behöver vi ett sätt att visualisera alla tumörer innan de växer sig för stora. Vår främsta ledtråd är två spårämnen, GRPR och PSMA, som bildas vid tidig prostatacancer, och vi har nu utvecklat en substans som binder specifikt till GRPR, och genom att fästa radionuklid vid substansen kan de minsta metastaserna lokaliseras dit en SPECT- eller PET-kamera anger höjt upptag av radioaktivitet. Vi har även utvecklat en molekyl som binder till båda spårämnena under tumörens samtliga faser, och leder bara ett av våra två spår rätt hoppas vi ge vården det verktyg som krävs för att hjälpa alla män som drabbas av prostatacancer till längre och bättre liv, säger Anna Orlova.

FAKTA

  • Vetenskapsrådet beviljar i de två utlysningarna Medicin och hälsa samt Naturvetenskap och teknikvetenskap totalt 2,4 miljarder kronor för åren 2022–2027.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, dekan
Farmaceutiska fakulteten
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04