U-FOLDs intensiva höst fortsätter i Sigtuna 16-17 november

2022-10-31

Höstterminen 2022 initierar, arrangerar och engagerar sig U-FOLD i flera uppmärksammade mötesplatser, bland annat Nordiska mötet om opioider som i september samlade fler än 100 representanter från fem länder i Uppsala. Härnäst inbjuder U-FOLD till Sigtunadagarna 16-17 november.

U-FOLD inbjuder till Sigtunadagarna 16-17 november
U-FOLD inbjuder till Sigtunadagarna 16-17 november

Två dagar i sena september genomförde Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, U-FOLD, det 9:e Nordiska mötet om opioider i Uppsala och Akademiska sjukhusets Gunnesal. Intresset var stort och lockade fler än 100 deltagare från samtliga nordiska länder inklusive Island. Sessionerna förenade en omfattande del av Nordens ledande expertis som tillsammans gav en helhetsbild av opioidberoende, relaterade symtom och perspektiv på kommande behandlingsalternativ.

– Vi tog del av aktuella riktlinjer och hur dessa implementeras i praktik i de nordiska länderna, såväl som intressanta nationella jämförelser. Centralt är inkludering av den ofta förekommande samsjukligheten, och vi belyste både psykiatrisk och somatisk samsjuklighet. Stort utrymme gavs även åt överdoser och dödsfall, säger Fred Nyberg, senior rådgivare i U-FOLD och Professor e.m. vid Farmaceutiska fakulteten.

I Sverige ökar anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande överförskrivning av narkotiska läkemedel. Rapporterna avser bland annat läkare som förskriver för många recept av Oxynorm och Oxikodon med väldigt höga doseringar. Vid mötet presenterades aktuella data om överdoser och dödlighet relaterat till Oxikodon i Sverige, vilka visade ett signifikant inslag av äldre kvinnor som får substansen för smärtproblem.

– Vid mötet presenterades även nya studier av depotmediciner som har längre varaktighet än traditionella preparat vid behandling av opioidberoende. Norska forskare diskuterade nya effektiva metoder att komma tillrätta med överdosering av opioida läkemedel och droger, och vi fick även en bild av hur Artificiell Intelligens kan komma att användas för patientnära behandlingsstrategier, konstaterar Fred Nyberg.

Under hösten har U-FOLD även förverkligat sitt uppdrag att utveckla ett program där svenska experter föreläser för blivande specialistläkare i beroendefrågor med fokus på farmakologiska och neurobiologiska aspekter på beroendeutveckling/behandling. Utbildningen ägde rum i Stockholm och samlade deltagare från hela Sverige. Föreläsarna samlar bred kunskap i relevanta fält, är hemmahörande i Uppsala-Stockholmsregionen och visar stort engagemang  i U–FOLD:s aktiviteter.  

Härnäst förbereder U-FOLD Sigtunadagarna 2022 – Treatment of opioid addiction som i år genomförs 16-17 november. De årligen återkommande utbildningsdagarna riktar sig främst till alla medarbetare inom vård för beroende och smärta. Anmälan är öppen nu via https://reg.akademikonferens.se/sigtunadagar2022/deltagare.

FAKTA U-FOLD

  • Är Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
  • Invigdes i Uppsala 2011 som en regional kraftsamling mot missbrukets utmaningar.
  • Samlar ett tjugotal regionala organisationer som tillsammans arbetar för ett bättre samhälle.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg
Ordförande U-FOLD
Dekan, Farmaceutiska fakulteten


Fred Nyberg
Senior rådgivare, U-FOLD
Professor e.m, Farmaceutiska fakulteten

text: Magnus Alsne, foto: U-FOLD, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04