Nanopartiklar banar väg för biologiska läkemedel i tablettform

2022-10-13

I en aktuell studie visar forskare vid Uppsala universitet hur specialdesignade nanopartiklar banar väg för oral tillförsel av biologiska läkemedel. ”Att partiklarna tas upp i stora mängder i tarmens celler kan bli betydelsefullt för många patienter,” säger Patrik Lundquist, forskare i läkemedelsformulering.

Läkemedel i tablettform

De biologiska läkemedlen, vars aktiva substanser har sitt ursprung i levande källor, utgör idag var tredje nytt läkemedel. Med potential att möjliggöra behandling av tidigare obotliga sjukdomar intar de en allt mer central position i vården. Samtidigt försvårar de biologiska läkemedlens svaga stabilitet i kombination med mag-tarmkanalens ogästvänliga miljö och täta tarmvägg oral tillförsel i tablettform. Nu presenterar forskare vid Uppsala universitet resultat som visar att nanopartiklar kan stabilisera de biologiska läkemedlen och även bidra till ökat upptag i tarmen.

Patrik Lundquist, Farmaceutiska fakulteten
Patrik Lundquist, Farmaceutiska fakulteten

– Vi har inom ramarna för det europeiska forskningskonsortiet TRANS-INT studerat möjligheten att med hjälp av specialdesignade nanopartiklar transportera biologiska läkemedel till tarmen. Vår forskargrupp i Läkemedelsformulering har fokuserat på interaktionen mellan mänsklig tarmvävnad och dessa nanopartiklar, och våra iakttagelser visar hur nanopartiklarna absorberas i stora mängder i tarmväggens celler. Det indikerar att den här metoden medför stor potential att ta läkemedel oralt vid behandling i tarmmiljön, säger Patrik Lundquist, forskare vid Institutionen för farmaci.

Studien vid Uppsala universitet är utförd med mänsklig tarmvävnad som donerats av patienter som undergått operation vid Akademiska sjukhuset. Forskargruppen har därmed undvikit djurstudier, och dessutom erhållit en mer fullskalig bild av hur nanopartiklarna kan förväntas reagera vid behandling i en verklig tarm.

– Flera biologiska läkemedel som tillförs oralt bryts ned innan de ens når tarmen. De som trots allt når fram har till följd av storlek och polaritet svårt att tränga genom tarmslemhinnan och vidare ut i blodet. Vård och patienter tvingas därför ofta ta till injicering, så bidrar våra resultat till att med nanopartiklar bana väg för ökad stabilitet och administrering i tablettform kommer de biologiska läkemedlen att spela en ännu större roll för ännu fler patienter, konstaterar Per Artursson, professor i läkemedelsformulering.

Den aktuella metoden studerades initialt i syfte att klarlägga möjligheten att tillföra insulin till Systemkretsloppet, den del av hjärt- och kärlsystemet som syresätter kroppens organ. För närvarande utforskar skaparna av nanopartiklarna dessas användbarhet vid lokal behandling av bland annat inflammation i tarmsystemet.

FAKTA

  • I biologiska läkemedel har den aktiva substansen producerats i/renats fram ur material av biologiskt ursprung såsom levande celler eller vävnad.
  • Biologiska läkemedel möjliggör mer exakt sjukvård och mer effektiva behandlingar inom flera stora folksjukdomar.
  • Nanopartiklar är partiklar mindre än 100 nanometer i diameter. Då partiklar i nanostorlek kan få helt andra egenskaper än vid ”vanlig” storlek utvecklas specialdesignade nanopartiklar i olika syften.

MER INFORMATION

KONTAKT

Patrik Lundquist, forskarePatrik Lundquist, forskare
Institutionen för farmaci
Patrik.Lundquist@farmaci.uu.se

Per Artursson, professorPer Artursson, professor
Institutionen för farmaci
Per.Artursson@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl.

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04