U-FOLD i Fördjupningsseminarium om drogpreparat, skador och konsekvenser

2022-10-06

Torsdag 6 oktober arrangerar U-FOLD, Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala fördjupningsseminariet Drogpreparat – skador och konsekvenser. Vid seminariet deltar bland andra Fred Nyberg, professor em. i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.

piller på utsträckt tunga

Tid  Torsdag 6 oktober, kl. 13.00-15.00
Plats  Online via Teams
Anmälan  Via denna länk

Kunskap om olika drogpreparat samt dess skador och konsekvenser är en färskvara som kräver ständig uppdatering. Fördjupningsseminarium Drogpreparat – skador och konsekvenser sätter fokus på olika typer av preparat, deras fysiska påverkan samt deras tillgänglighet och förekomst i länet. Det presenteras också en bild av läget i Sverige och vad forskningen inom området visar.

Seminariet riktar sig främst till medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende

Även andra aktörer, myndigheter och organisationer samt egen-erfarna och brukarrepresentanter som vill fördjupa och bredda sin kunskap inom området är välkomna att delta.

PROGRAM

Introduktion till dagens tema: Kunskapsstöd och kunskapskällor
Maria Adenhav Lantz, Regional utvecklingsledare, FoU-S

Aktuellt: nationellt och regionalt
Anna Haid, ANDTS-samordnare Länsstyrelsen i Uppsala län

Aktuell bild av polisens arbete i länet: Om preparat, tillgänglighet och förekomst
Magnus Granström, polismyndigheten Uppsala

Lokalt exempel: Knivsta kommun
Rickard Öberg Sjöstrand, Knivsta kommun

Fördjupning kring olika preparat och farliga kombinationer: Aktuellt just nu utifrån kliniskt perspektiv
Tobias Eriksson, chefsöverläkare, Akademiska sjukhuset

Avrundning av dagen och temat
Fred Nyberg, professor em, U-FOLD, Uppsala universitet.

MER INFORMATION

FAKTA

  • våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman.
  • Temat drogpreparat är framfört som särskilt önskemål vid tidigare tillfällen samt av brukarrepresentanter.

ARRANGÖRER

  • FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S)
  • Länsstyrelsen i Uppsala län
  • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet
  • CESAR – Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet

KONTAKT

Fred Nyberg
Professor e.m, Uppsala universitet
Seniorprofessor, U-FOLD

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04