Alumn i fokus: Mattias Paulsson ser positivt på den kliniska farmacins framtid

2022-09-12

En robot som bereder cytostatikainfusioner, läkemedel speciellt designade för barn med svåra sjukdomar och äldre vårdtagare som slipper onödiga återinskrivningar. Med satsningen på klinisk farmaci har Akademiska sjukhuset gjort en investering som genererar stora värden för både region och patienter.

Mattias Paulsson, biträdande chefsapotekare och alumn
Mattias Paulsson, biträdande chefsapotekare och alumn

– Vårt arbete med att anpassa läkemedel för svårt sjuka barn är bland det mest inspirerande jag gjort. De flesta mediciner är ju utformade för fullvuxna kroppar, och som liten kan det bli svårt att ta dem. Det vill vi ändra på, och i Uppsala samverkar just nu vård, farmaceuter och materialvetare för att utveckla mediciner som till smak, form, utseende och dos passar även våra yngsta patienter. Till vår hjälp har vi ”Unga experter”, en grupp barn och ungdomar som bidrar med värdefull erfarenhet om hur det är att vara patient, berättar Mattias Paulsson, biträdande chefsapotekare vid Akademiska sjukhuset och alumn vid Farmaceutiska fakulteten.

Kliniska farmaceuter, läkemedelsexperter som jobbar patientnära i vården, var förr en sällsynt resurs i våra svenska vårdteam. Idag, och i synnerhet om du är bosatt inom Region Uppsala, är situationen en annan. För närvarande arbetar fler än 25 kliniska apotekare vid Akademiska sjukhuset och ytterligare ett antal receptarier och farmaceuter i Regionen, en närmast unik styrka som Mattias Paulsson förklarar med närheten till Farmaceutiska fakulteten, men också det mångåriga engagemanget hos ett antal eldsjälar vid universitet och Region.

– Idag väljer jag och mina kollegor att prioritera våra äldsta vårdtagare som inte längre har samma biologiska skydd om en läkemedelsbehandling inte är optimal. Vi övervakar bland annat förskrivningar, doseringar och kombinationer, helt enkelt ett totalansvar för den enskilda patientens medicinering. Vårt mål är att ge varje person ett kvalitativt liv i hemmet utan onödiga återinskrivningar, och flera uppföljande studier visar att vårt arbete tillför stora värden för både region och vårdtagare.

Mattias Paulsson, Region Uppsala
Mattias Paulsson, Region Uppsala

Med rekryteringen av läkemedelsexpertis har Region Uppsala också öppnat dörren till en närmast futuristisk sida av farmacin. På Mattias initiativ arbetar sedan tre år roboten Blandinator – döpt av patienter vid barnsjukuset – med att bereda de fler än 20 000 cytostatikainfusioner som årligen utförs vid Akademiska sjukhuset. Fördelarna är avsevärda: Personalen slipper monotona moment och exponering för toxiska substanser. Automatiseringen innebär ökad spårbarhet och patientsäkerhet. Går allt enligt ritningarna är planen att på sikt förse den nya medarbetaren med en kollega.

– En student vid Farmaceutiska fakulteten har nyligen genomfört en inventering av vilka ytterligare beredningar som kan utföras maskinellt. Nu är resultatet publicerat och härnäst ska vi matcha det mot den teknik som finns tillgänglig på marknaden. Jag ser det som en investering som redan på kort tid bör ge avkastning i form av frigjord kompetens, vilket sannolikt är nödvändigt om vi ska förmå betala av den vårdskuld som fortsätter att tynga oss efter pandemin.

Beslut om eventuella maskininköp är föga överraskande en fråga om hur vården väljer att prioritera sina redan begränsade resurser, men oavsett utfall ser Mattias Paulsson positivt på den kliniska farmacins framtid inom Region Uppsala. Han beskriver konstruktiva och ständigt pågående samtal med en lyhörd ledning som sedan länge ser sjukhusapotekaren som en självklar och värdefull tillgång i vårdlaget kring den enskilda patienten.

– Att arbeta vid Akademiska sjukhuset med Uppsala universitet på andra sidan Dag Hammarskjölds Väg är en fantastisk förmån. Här interagerar undervisning, forskning och vård med tydliga synergieffekter. Fick jag bestämma skulle en liknande närhet ges ökat utrymme såväl inom som mellan regionerna. Ett påtagligt exempel är avsaknaden av ett enhetligt digitalt system för lagerhållning och användning av läkemedel. Idag pågår utvecklingsarbete på flera men skilda håll. Kan vi stanna upp och ta ut en gemensam riktning står svensk vård inför ännu ett stort steg framåt.

FAKTA MATTIAS PAULSSON

  • Utbildning  Apotekarexamen (1997) och Doktorsexamen (2001) vid Uppsala universitet
  • Yrke  Biträdande chefsapotekare, Akademiska sjukhuset
  • Aktuell  Deltar i det tvärvetenskapliga projektet Personalized medications for children suffering from severe diseases samt i RealHOPE – Real-World handling of protein drugs med finansiering av IMI, EFPIA och EU.

MER INFORMATION

FLER ALUMNER I FOKUS

KONTAKT

Mattias Paulsson, Aff. Forskare
Inst. för kvinnors och barns hälsa
Mattias.Paulsson@kbh.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Staffan Claesson, Alex&Martin

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04