Uppsala universitet i EU-satsning på Drug repurposing

2022-09-07

SciLifeLab och Farmaceutiska fakulteten intar centrala roller då EU investerar 25 miljoner euro i en europeisk infrastruktur för återanvändning av läkemedel. ”Att ta en lovande idé hela vägen till klinisk prövning är idag en komplex resa, med REMEDi4ALL kan vi skapa helt nya förutsättningar” säger Ola Spjuth, professor vid Uppsala universitet.

Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik
Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik vid Uppsala universitet

Behovet av effektiva metoder att pröva befintliga läkemedel för nya användningsområden – Drug repurposing – har varit påtagligt under coronapandemin. Nu anslår Europeiska Unionen 25 miljoner euro till REMEDi4ALL, ett konsortium inom vilket 24 universitet och företag ska formera en plattform med kapacitet att lotsa löftesrika kandidater hela vägen till klinisk prövning.

REMEDi4ALL logo– REMEDi4ALL förenar ett urval forskningsmiljöer som med gemensam kompetens ska tillhandahålla processtöd i syfte att påskynda nya läkemedelsbehandlingar. Vi har initial finansiering i fem år, och ska på den tiden utveckla en solid struktur samtidigt som vi tar ett antal projekt i mål, säger Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik, vars robotiserade laboratorium för cellprofilering tillhör de miljöer som rekryterats till konsortiet.

Återanvändning av läkemedel förväntas få allt större betydelse. En aktuell studie utförd vid SciLifeLab fastslår i en analys av ett antal läkemedel att dessa i genomsnitt kan användas mot elva gånger fler sjukdomar än avsett. Resultaten, som publicerats i Nature Scientific Reports, visar också att utrymmet att återanvända ett läkemedel främst avgörs av dess förmåga att rikta in sig på fler än ett protein.

Ola Spjuth, Farmaceutiska fakulteten
Ola Spjuth, Farmaceutiska fakulteten

– Drug repurposing öppnar fantastiska möjligheter, men att ta en lovande idé hela vägen till vården är en väldigt komplex resa. Inom REMEDi4ALL kommer vi att erbjuda projektsupport via ett antal arbetspaket med specifika fokusområden, vilka tillsammans bildar en pipeline som ger stöd åt de enskilda forskargrupperna varje steg fram till klinisk prövning, säger Ola Spjuth.

REMEDi4ALL tar från start steget in i EATRIS-ERIC, en europeisk forskningsinfrastruktur för translationell medicin med svensk nod vid Uppsala universitet. Att operera inom ramarna för ett redan etablerat partnerskap ger konsortiet tillgång till förstärkningar inom bland annat beslutstöd och projektledning.

– Samarbetet med EATRIS-ERIC är en av många faktorer som talar för att REMEDi4ALL kommer att nå sina högst satta mål, och vårt team går in i konsortiet med en oerhört positiv känsla. Dels får vi utrymme att utveckla och etablera vår egen miljö för Artificiell Intelligens och cellpainting som är i en expansiv fas, dels ger det tillfälle att utöka våra nätverk med några av världens främsta miljöer i vårt fält, och jag är övertygad om att vi med gemensam kraft kommer att åstadkomma helt nya förutsättningar för Drug repurposing.

FAKTA REMEDi4ALL

  • Konsortiet Repurposing of Medicines 4 All (REMEDi4ALL) förenar 24 företag och industrier från hela Europa som med EU-finansiering ska etablera en plattform för Drug repurposing.
  • Det svenska arbetet inom REMEDi4ALL leds vid SciLifeLab under ledning av Ola Spjuth och Jordi Carreras Puigvert, Uppsala universitet, och Annika Jenmalm-Jensen och Päivi Östling, KI.
  • Ola Spjuths forskningsteam kommer att bidra operativt i tre arbetspaket med fokus på Research Data, tools and in silico discovery, In vitro discovery samt Preclinical development & validation.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ola Spjuth, professor
Farmaceutiska fakulteten
ola.spjuth@farmbio.uu.se, 070-425 0628

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08