Livslångt lärande och Psykisk hälsa i fokus vid välbesökta GU-dagar

2022-08-25

Årets GU-dagar vid Farmaceutiska fakulteten samlade rekordmånga deltagare och stämningen i kollegiet var påtagligt positiv. ”Känslan är att vi står bättre rustade för terminsstarten än på många år” konstaterar prodekan Anja Sandström.

Deltagare vid årets GU-dagar

Livslångt lärande och Psykisk hälsa stod i fokus då Farmaceutiska fakulteten arrangerade årets GU-dagar. 85 lärare, administratörer och studentrepresentanter möttes vid Haga Slott i Enköping och stämningen inför höstens kursstarter var påtagligt positiv, konstaterar Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

Anja Sandström, prodekan
Anja Sandström, prodekan

– Efter två år med pandemi och Zoom är det många i kollegiet som välkomnar möjligheten att åter mötas fysiskt och antalet deltagare var rekordstort. Att vår pedagogiska organisation dessutom står bättre rustad än på länge bidrar till en utbredd känsla av att vi nu befäst grunden för ett mer strategiskt och dedikerat arbete kring både studenter och utbildningar.

Högst på den högre utbildningens agenda ligger sannolikt punkten om Livslångt lärande. År 2020 inledde Regeringen en särskild satsning på yrkesverksammas kompetensutveckling i vilken Sveriges universitet har en ansvarsfull uppgift. För de läkemedelsexperter som vill uppdatera och specialisera sin kunskap utgör Farmaceutiska fakulteten ett viktigt nav, och här erbjuds idag fler än 60 fristående kurser som alla svarar mot aktuella och framtida utmaningar i bransch och samhälle.

– Vid GU-dagarna tog vi del av både framtidsspaningar från branschorganisationer och en analys av yrkesverksammas preferenser vid kompetensutveckling. Kort sammanfattat bedöms e-handeln ta marknadsandelar från de fysiska apoteken, vilket kan öka behoven av omskolning. Samtidigt måste vi möta önskemålen på flexibilitet gällande ansökan, innehåll och upplägg vid fristående kurser, vilket är uppgifter helt i linje med vår strävan att kontinuerligt finjustera vårt kursutbud med hänsyn till vad omvärld och deltagare efterfrågar, säger Anja Sandström.

Deltagare vid årets GU-dagarEn annan aktualitet är studenternas psykiska hälsa. Redan för några år visade en enkät utförd vid Farmaceutiska fakultetens utbildningar på utbredd stress kopplad till studierna. Flera initiativ inleddes i syfte att förebygga problematiken, och idag är ett åtgärdspaket både utvecklat och implementerat. Vid årets GU-dagar presenterades en rapport från Folkhälsomyndigheten som fastslår att psykisk ohälsa alltjämt är vanligare bland högskolestuderande än jämnåriga yrkesverksamma, vilket föranledde en diskussion om vad ett universitet kan uträtta för att bistå sina studenter.

– Värdet av gemenskap med andra studenter, tillgång till vuxna att anförtro sig åt och kontinuerlig kontakt med studievägledare är tydligt, och nu har vi en organisation som stärker vår kapacitet att vara där vi är behövda. Under höstterminen introducerar vi även kurser i Mental Health First Aid, där deltagarna får kunskap att rycka in och ge psykisk första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp, så det här är en utmaning vi ger fortsatt högsta prioritet, konstaterar Anja Sandström.

Höstterminen 2022 vid Farmaceutiska fakulteten innebär även startskottet för Sveriges första masterprogram i biologiska läkemedel. Vid Kompletteringsutbildningen för utländska farmaceuter införs en språktermin som ska ge deltagarna ytterligare verktyg i sin framtida yrkesutövning. Nyligen lanserades också två programutskott som ska arbeta med fokus på fakultetens apotekar- och receptarieprogram.

FAKTA

  • Farmaceutiska fakulteten utbildar idag fler än 1 100 studenter
  • Med ambitionen att ge varje student en förstklassig utbildning reviderade Farmaceutiska fakulteten nyligen sina apotekar- och receptarieprogram
  • Farmaceutiska fakulteten välkomnar även allt fler studenter till sitt breda utbud av magister- och masterutbildningar

MER INFORMATION

KONTAKT

Anja Sandström, prodekanAnja Sandström, prodekan
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Anja Sandström, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04