Hans Lennernäs tilldelas Humboldt Research Award

2022-08-22

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, har av tyska Alexander von Humboldt Stiftung tilldelats ett Humboldt Research Award. Prissumman på 60 000 euro kommer att delfinansiera en svensk-tysk studie i syfte att utveckla nya läkemedel vid cytostatikabehandling mot cancer.

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, Uppsala universitet
Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, Uppsala universitet

Hans Lennernäs, professor vid Uppsala universitets institution för farmaceutisk biovetenskap, har tilldelats ett Humboldt Research Award. Priset, som omfattar 60 000 euro, delas årligen ut till ett antal forskare vars resultat haft varaktig betydelse både inom och vid sidan av deras vetenskapliga fält. Beloppet är avsett att finansiera ett projekt som ska utföras i samverkan mellan pristagaren och tyska forskargrupper.

– Jag är mycket tacksam för denna generösa utmärkelse som ger oss utrymme att fördjupa en redan påbörjad studie som vi bedriver i samarbete med Peter Langguth, professor vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Tillsammans försöker vi identifiera substanser som kan motverka några av de kraftiga biverkningar som ofta uppstår vid cytostatikabehandling mot cancer, för att därefter undersöka möjligheten att utveckla nya läkemedel och terapier baserade på sådana substanser, säger Hans Lennernäs, professor i biofarmaci.

Humboldt Research Award delas ut av tyska Alexander von Humboldt Stiftung. Enligt stiftelsens stadgar ska varje pristagares vetenskapliga gärning vara internationellt erkänd och, framför allt, inge förväntan om fortsatt betydelsefull forskning. Hans Lennernäs tar med utmärkelsen plats bland en exklusiv skara svenska mottagare av Humboldt Research Award, där bland annat Kai Siegbahn (1986), Joseph Nordgren (2006) och Börje Johansson (2017) ingår.

Professor Peter Langguth
Peter Langguth, Johannes Gutenberg-Universität

– Hans Lennernäs forskargrupp visar med upprepad framgång hur biomedicinsk forskning kan omsättas i utveckling av praktiskt användbara applikationer. Att Alexander von Humboldt Stiftung nu ger oss möjlighet att i än större utsträckning sammanfoga professor Lennernäs omfattande kunskaper om tarmvävnadens läkningsprocess med vår egen kompetens inom läkemedelstillförsel stärker utan tvekan våra möjligheter till framgång, säger Peter Langguth.

Hans Lennernäs har publicerat 270 vetenskapliga artiklar (augusti 2022) och mottagit flera nationella och internationella utmärkelser, bland dem Uppsala universitets innovationspris Hjärnäpplet samt 2020 års APS Award av engelska Academy of Pharmaceutical Sciences. Lennernäs mångåriga samarbete med  U.S. Food and Drug Administration, Livsmedelsverket och University of Michigan, ligger bland annat till grund för det biofarmaceutiska klassificeringssystemet – ett ramverk för klassificering av egenskaper hos läkemedel som idag används av såväl WHO som myndigheter världen över.

FAKTA

  • Alexander von Humboldt Stiftung delar varje år ut upp till 100 Humboldt Research Awards till internationellt ledande forskare inom alla discipliner som ett erkännande av deras akademiska meriter.
  • Priset är uppkallat efter den tyske naturforskaren och upptäcktsresanden Alexander von Humboldt (1769-1859)

MER INFORMATION

KONTAKT

Hans Lennernäs, professorHans Lennernäs, professor i biofarmaci
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Hans.Lennernas@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04