Populär sommarskola i farmakometri fortsätter växa

2022-08-18

– Det här den bästa kurs jag deltagit i under hela min forskarutbildning, konstaterar en deltagare vid Uppsala Pharmacometrics Summer School som varje augusti samlar doktorander från hela världen. ”Årets sommarskola är vår hittills största” säger Mats Karlsson, professor i farmakometri.

Posterpresentation á la Kapstadens universitet
Postersession vid Uppsala Pharmacometrics Summer School '22

Uppsala Pharmacometrics Summer School tar varje år doktorander i farmakometri från hela världen till Biomedicinskt Centrum. 2022 års sommarskola är den tionde i ordningen och hittills största med närmare fyrtio deltagare. Under två intensiva veckor deltar doktoranderna i föreläsningar, grupparbeten och postersessioner. Samtidigt har de möjlighet att uppleva ett urval av allt det Uppsala och regionen erbjuder.

– Sommarskolan är ett bra tillfälle att introducera doktoranderna till både Uppsala universitet och vår forskningsmiljö. Sedan vårt första arrangemang 2011 har mötesplatsen fortsatt att expandera och genererar idag viktig goodwill gentemot andra farmakometriska forskargrupper, samtidigt som vi befäster vår redan starka bas inför framtida rekryteringar av post docs, konstaterar Mats Karlsson, professor i farmakometri.

På sommarskolans agenda står kurser i hur prediktorer kan beskriva skillnader mellan patienter liksom hur exponering för läkemedel kan kopplas till effekt. Doktoranderna uppmanas även att bidra med problemställningar hämtade från den egna forskningen. En speciellt inbjuden gästföreläsare från industrin bidrar med personliga perspektiv på professionen, men framför allt rymmer schemat föreläsningar av forskare vid Uppsala universitets institution för farmaci.

Mats Karlsson, Farmaceutiska fakulteten
Mats Karlsson, Farmaceutiska fakulteten

– Vår farmakometriska forskningsmiljö saknar alltjämt motsvarighet i den akademiska världen. Hos oss har fler än sjuttio doktorander disputerat och idag är vi ett fyrtiotal apotekare, kemister, biologer, systemutvecklare och statistiker vars resultat och mjukvaror används över hela världen. Att vi under sommarskolan arbetar med de metoder och modeller vi utvecklat bidrar naturligtvis till ytterligare spridning, säger Mats Karlsson.

År 2001 utnämnde Uppsala universitet Mats Karlsson till världens förste professor i farmakometri. Då var branschen inte helt övertygad om fältets nytta, men tjugo år senare är farmakometrin en etablerad framgångsfaktor inom den internationella farmacin. I princip varje större läkemedelsföretag har en egen avdelning, och då den Europeiska läkemedelsindustrin nyligen beräknade farmakometrins ekonomiska betydelse visade sig beloppen närmast astronomiska.

– Både återväxt och tillväxt inom vårt fält är oerhört positiv. Allt fler universitet över hela världen investerar i egna farmakometriska forskningsmiljöer. I USA och Spanien arrangeras sommarskolor som följer vårt upplägg, och att de stora värden vårt arbete genererar för vårdtagare, samhälle och industri blir allt tydligare, samtidigt som hälsoekonomin nu närmar sig farmakometrin ger oss all anledning att möta framtiden med optimism.

FAKTA

  • Uppsala Pharmacometrics Summer School äger rum 15–26 augusti 2022.
  • Kursen arrangeras av Uppsala universitets forskargrupper i farmakometri och PKPD med stöd av Novartis, PMX Africa och Pharmetheus.
  • Farmakometri är en tvärvetenskaplig disciplin där forskare med hjälp av en mångfald data bygger matematiska modeller i syfte att påskynda utvecklingen och optimera doseringen av läkemedel.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mats Karlsson, professor i farmakometri
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
mats.karlsson@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, photo: Magnus Alsne, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04