Reza Shariatgorji erhåller Berzeliusmedaljen i silver

2022-06-28

Reza Shariatgorji, forskare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, har av Svenska masspektrometrisällskapet tilldelats Berzeliusmedaljen i silver för sina betydande bidrag inom svensk masspektrometri.

Reza Shariatgorji, laboratoriechef vid Farmaceutiska fakulteten
Reza Shariatgorji, laboratoriechef vid Farmaceutiska fakulteten

Reza Shariatgorji, laboratoriechef vid Uppsala universitets facilitet för masspektrometrisk avbildning, mottog vid Svenska Kemisamfundets konferens 2022 Berzeliusmedaljen i silver. Utmärkelsen, som tilldelas forskare i början av sin karriär, uppmärksammar prestationer som haft betydande inverkan på svensk grundläggande eller tillämpad masspektrometri.

Graham Cooks och Reza Shariatgorji
Graham Cooks och Reza Shariatgorji

– Sverige tillhör världens ledande länder inom masspektrometri, och det är utan tvekan uppmuntrande att få detta erkännande och prestigefulla pris av Svenska masspektrometrisällskapet. Personligen uppskattar jag också den mycket inspirerande feedback jag erhöll från professor Graham Cooks, en av vårt fälts mest inflytelserika forskare, tillika upphovsman till flera banbrytande innovationer, säger Reza Shariatgorji.

Uppsala universitets facilitet för masspektrometrisk avbildning (Mass Spectrometry Imaging) rekryterades 2021 till SciLifeLab Spatial Omics, en nationell resurs där olika tekniker tillsammans genererar ett brett spektrum av molekylär information och kapacitet att utvinna ännu mer detaljerad kunskap ur cell och vävnadsanalyser.

FAKTA MASSPEKTROMETRISK AVBILDNING

  • Möjliggör analys och visualisering av endogena metaboliter, neurotransmittorer, lipider, peptider och små proteiner såväl som läkemedel och dess metaboliter, i tunna vävnadssnitt med hög molekylär specificitet.
  • Molekylära bilder skapas genom att jonisera molekyler och samla masspektra från varje position (pixel) på en vävnadsyta vid en vald lateral upplösning. Tusentals joner kan detekteras i varje pixel.
  • Distributionen av individuella molekyler på vävnadsytan extraheras därefter och en molekylspecifik bild skapas. Bilden kan korreleras med den ursprungliga histologiska bilden eller bilder framtagna med andra typer av imaging-metoder från samma eller närliggande vävnadssnitt.

MER INFORMATION

KONTAKT

Reza Shariatgorji, forskareReza Shariatgorji, forskare
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Reza.Shariatgorji@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08