Fortsatta framsteg i utveckling av ny terapi mot cancer

2022-05-30

– Nu arbetar vi fokuserat och målriktat för att ta ADAC-teknologin hela vägen till klinik, säger Sara Mangsbo, lektor och docent vid Farmaceutiska fakulteten, som i en ny artikel presenterar de senaste framstegen i utvecklingen av en metod med kapacitet att öppna nya dörrar för immunbehandling mot cancer.

Sara Mangsbo, lektor och docent, Farmaceutiska fakulteten
Sara Mangsbo, lektor och docent, Farmaceutiska fakulteten

Med en ny teknik som lär vårt immunförsvar att identifiera tumörer och skapa T-cellerna som förgör dem är Sara Mangsbo, forskningsledare i immunonkologi, på god väg göra verklighet av visionen om skräddarsydda immunterapier mot cancer. I en ny artikel i tidskriften Advanced Therapeutics presenterar teamet vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet sina senaste resultat, och de ger all anledning till fortsatt optimism.

– Vi har med stöd av SciLifeLab utvecklat en metod där vi genom att injicera en bärarmolekyl laddad med syntetiska peptider exponerar tumören för immunförsvaret. Det stimulerar i sin tur den kroppsegna produktionen av tumörspecifika T-celler och leder de redan befintliga T-cellerna att angripa cancercellen. Mycket arbete kvarstår, men vi rör oss snabbt i rätt riktning och når vi hela vägen har vår plattform potential att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt revolutionera hela cancervården, säger Sara Mangsbo.

Sara Mangsbo, institutionen för farmaci
Sara Mangsbo, institutionen för farmaci

Forskargruppens framgångar med Adaptable Drug Affinity Conjugate (ADAC) bevakas intensivt i svenska och internationella media, och väcker även stort intresse inom läkemedelsindustrin. För närvarande fortgår utvecklingen inom ramarna för det Uppsalabaserade företaget Strike Pharma AB, som ett år efter lanseringen genomfört två mycket framgångsrika finansieringsomgångar, och i februari kunde presentera riskkapitalfonden Eir Ventures som ny huvudfinansiär.

– Vi är mycket imponerade av både ADAC-tekniken och den expertis Strike Pharma mönstrar. Vi är också fullt övertygade att ADAC kan ta precisionsmedicin till en helt ny nivå, vilket även kommer att möjliggöra utveckling av andra patientspecifika, antikroppsbaserade behandlingsformer med kapacitet att svara mot en mängd olika sjukdomsindikationer, säger Magnus Persson, styrelseordförande och medgrundare i Eir Ventures.

Senast i raden att uppmärksamma ADAC-tekniken är Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som i maj gav Sara Mangsbos innovation en framskjuten plats på sin 100-lista över Sveriges hetaste forskningsprojekt. I sina urvalskriterier premierar IVA ”Potential till affärsutveckling och nytta för användare, företag och samhälle” i syfte att lägga grund till nya broar mellan akademi och näringsliv som kan bidra till att förverkliga forskning med potential att förändra världen.

– Vår plats på 100-listan är en oerhört viktig injektion i vårt arbete att synliggöra ADAC och Strike Pharma. Vi ser redan hur allt fler visar intresse för vår verksamhet, vilket både är viktigt inför kommande rekryteringar och tillför viktig energi i hela organisationen. Nu fortsätter vi att utveckla vår teknik med siktet ställt på kliniska studier någon gång 2024 och prognosen ser mycket lovande ut, konstaterar Sara Mangsbo.

FAKTA

  • Antibody Drug Affinity Conjugate (ADAC), utvecklad av Sara Mangsbo, bygger på att skapa syntetiska proteinfragment liknande dem som finns i en tumör och att injicera dessa i patienten.
  • Metoden exponerar tumören för immunförsvaret som därmed börjar producera helt nya, tumörspecifika T-celler, vilka i sin tur leder de redan existerande T-cellerna att identifiera och förstöra tumören.

MER INFORMATION

KONTAKT

Sara Mangsbo, forskningsledare
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
Sara.Mangsbo@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04