Uppsala kan få kompetenscentrum för följsamhet vid läkemedelsbehandling

2022-05-10

Hallå där… Björn Wettermark och Marie Ekenberg, professor respektive doktorand i läkemedelsepidemiologi och engagerade i COST Action ENABLE, det europeiska samarbetet för ökad följsamhet vid läkemedelsbehandling, som i maj samlades för första gången i Málaga.

Björn Wettermark och Marie Ekenberg, Farmaceutiska fakulteten
Björn Wettermark och Marie Ekenberg, Farmaceutiska fakulteten

Vad gjorde ENABLE i Málaga?
– Bristande följsamhet vid läkemedelsbehandling är en global utmaning. Enligt WHO har hälften av alla patienter med kronisk sjukdom svårt att ta sin medicin enligt ordination, vilket kostar oerhört mycket räknat i både lidande och samhällsekonomi. EU:s ramprogram Horizon 2020 finansierar därför COST Action ENABLE, en fyraårig satsning där aktörer i 40 länder samverkar i syfte att hitta effektiva verktyg för bättre läkemedelsanvändning. Efter arton månader online kan vi äntligen mötas på riktigt, vilket utan tvekan tillför viktiga värden till vårt arbete.

Vad var i fokus för mötet?
– Vi var ett femtiotal deltagare från 33 länder och ytterligare ett tjugotal som kopplade upp sig via länk som tog del av, bland annat, resultat från projektets fyra arbetsgrupper. Till exempel en kartläggning av hinder för att använda nya tekniska lösningar för förbättrad följsamhet i olika länder, liksom ett förslag till ramverk för benämning och gruppering av alla de appar och digitala tjänster som finns på marknaden idag. Vi hade också en training school med fokus på patienter, kommunikation och metoder att mäta följsamhet. Det var kort sagt tre välplanerade och mycket innehållsrika dagar.

Vad väntar härnäst?
– Till COST Action ENABLEs prioriterade uppgifter hör att skapa ett digitalt, sökbart bibliotek över kvalitetssäkrade metoder för ökad följsamhet vid läkemedelsbehandling. Nu har vi byggt den digitala strukturen och inlett en inventering av tillgängliga teknologier och effektiva sätt att implementera dem i sjukvårdssystemen. Parallellt arbetar vi med utbildningar och kommunikation för att ytterligare sprida nyttan av vår verksamhet.

Björn Wettermark i Malaga
Björn Wettermark föreläser i Málaga

Ni har finansiering till 2024, vem tar resultaten vidare därefter?
– Vi samtalar med den tvärvetenskapliga organisationen ESPACOMP om framtida förvaltning av den databas vi nu bygger. Parallellt förbereder vi etableringar av nationella kompetenscentrum i varje land som deltar i projektet. Vår initiala bedömning är att Uppsala – med farmaceutiska och medicinska fakulteter, Läkemedelsverk, Region Uppsala och närhet till Stockholm – har den bredd som krävs för att leda arbetet i Sverige, och till hösten kommer vi att samla en rad relevanta aktörer till ett första möte.

Vad mer ligger på era skrivbord just nu?
– Dels leder vi den gruppering inom COST Action ENABLE som arbetar med fokus på kommunikation. Dels lägger vi just nu sista handen vid en enkät som vi under försommaren kommer att distribuera i Europa för att skapa en tydligare bild av hur personer som arbetar inom hälso- och sjukvården i de olika länderna arbetar med att förbättra följsamheten.

Redan de gamla grekerna brottades med bristande följsamhet. Varför kommer COST Action ENABLE att lyckas?
– Att vi förenar akademi, forskning, vård och industri i 40 europeiska länder ger oss tillgång till stor kompetens, men en sådan bredd innebär också att betydelsen av att mötas fysiskt knappast kan överskattas. Likväl har entusiasmen varit stor från start, men vi har alla fått påtagligt ökad energi av mötet i Málaga, och förblir bara gränserna öppna så har vi verkligt goda förutsättningar för framgång!

FAKTA: COST ACTION ENABLE

  • Är ett nätverk med forskare, läkare och industripartners i 40 europeiska länder som 2020–2024 arbetar med fokus på att:
  • Stimulera etablering av interdisciplinära kompetenscentrum för följsamhet till läkemedelsbehandling i alla Europas länder.
  • Utvärdera nya tekniker som stärker följsamhet till läkemedelsbehandling och bidra till att implementera dessa.
  • Organisera konferenser och nätverksmöten samt ge utrymme för juniora forskare inom fältet.

MER INFORMATION

KONTAKT

Björn WettermarkBjörn Wettermark
Professor i läkemedelsepidemiologi
bjorn.wettermark@farmaci.uu.se

Marie Ekenberg
Doktorand, Läkemedelsepidemiologi
marie.ekenberg@farmaci.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, COST Action ENABLE

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04