SweDelivers juniora forskare publicerar en rad nya artiklar

2022-04-21

SweDeliver fortsätter att leverera forskningsresultat av hög kvalitet. Våren 2022 publicerar bland annat Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer, Agnes Rodler och Yassir Al-Tikriti artiklar som tillför viktig kunskap kring parenteral och oral tillförsel av läkemedel.

Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer, Agnes Rodler och Yassir Al-Tikriti
Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer, Agnes Rodler och Yassir Al-Tikriti

I artikeln Gastrointestinal mucus in dog: Physiological characteristics, composition, and structural properties, karakteriserar Vicky Barmpatsalou, Ilse Dubbelboer och Agnes Rodler m fl sammansättning och struktur av slem genom olika gastrointestinala segment hos hundar.

Illustration av aktuell Studie

Studien introducerar data som förväntas utgöra en viktig bas för framtida studier av bland annat tarmsjukdomar hos människa och hund. Artikeln är publicerad i European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Volume 173, 2022.


Yassir Al-Tikriti, doktorant i SweDeliver arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel, publicerar artikeln Drug-Induced Phase Separation in Polyelectrolyte Microgels i tidskriften Gels 2022, 8, 4.

Drug-Induced Phase Separation in Polyelectrolyte Microgels

I den aktuella studien använder Yassir Al-Tikriti tillsammans med professor Per Hansson. en specialdesignad mikroskopicell och mikromanipulatorer för analys av storlek och inre morfologi hos enstaka mikrogeler som balanserats i små vätskevolymer av AMT-lösning. Resultaten stödjer teamets hypotes att gränsen mellan kollapsade och svullna faser i en mikrogel stabiliseras av termodynamiska faktorer.


Ilse Dubbelboer, forskare i SweDeliver arbetspaket Parenteral läkemedelstillförsel, publicerar artikeln Overview of authorized drug products for subcutaneous administration: pharmaceutical, therapeutic, and physicochemical properties i tidskriften European Journal of Pharmaceutical Sciences. Special issue: SI: Personalized Medicines, biopharmaceuticals, precision drug delivery, quality control, 2022.

Overview of authorized drug products for subcutaneous administration

I den aktuella studien presenterar Ilse Dubbelboer tillsammans med Erik Sjögren en översikt av farmaceutiska, terapeutiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos läkemedel som i EU, Kanada och USA är godkända för subkutan administrering till människor och djur. Sammanställningen förväntas ha stor betydelse för translationella och in silico modeller som används i syfte att beräkna optimerad biotillgänglighet av subkutant administrerade biologiska läkemedel.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, SweDeliver

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04