Alumn i fokus: Malin Grape är världens första AMR-ambassadör

2022-04-08

– Sverige har en mycket tydlig röst i antibiotikafrågor som både EU och världen lyssnar till, och den ska vi förvalta, fastslår Malin Grape, svensk ambassadör mot antimikrobiell resistens och alumn vid Farmaceutiska fakulteten.

Malin Grape, AMR-ambassadör och Alumn
Malin Grape, AMR-ambassadör  och alumn

Den 20 januari i år publicerade den medicinska tidskriften The Lancet en studie som beräknade att 1,3 miljoner människor avled år 2019 till följd av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Det placerar antimikrobiell resistens (AMR) bland världens vanligaste dödsorsaker, och bara veckor efter publiceringen tillkännagav regeringen att Sverige som första land valt att tillsätta en AMR-ambassadör.

– Allt gick väldigt fort. Jag erbjöds tjänsten under ett telefonsamtal med statssekreteraren, och även om den kommer med stora utmaningar så linjerar innehållet så exakt med mina erfarenheter och intressen att jag tackade ja utan att tveka. Nu har jag arton månader på mig att uppnå de förväntningar och mål som följer med rollen, och det är definitivt en uppgift som inspirerar, konstaterar Malin Grape från sitt nya rum vid Socialdepartementet.

Att just Sverige går i första led med en ambassadör som stärker det globala skyddet mot antibiotikaresistens är emellertid inte helt överraskande. Vårt land inledde tidigt ett långsiktigt arbete på fältet; 1986 införde vi världens första förbud mot att ge djur antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte och har idag en, i global jämförelse, låg antibiotikaförbrukning. Sverige driver även flera internationellt viktiga initiativ, inte minst de från Uppsala koordinerade ReAct och nystartade ENABLE-2.

ENABLE-2 ger stöd åt utveckling av nya antibiotika
ENABLE-2 ger stöd åt utveckling av nya antibiotika

– Det är två mycket bra exempel på hur vi behöver arbeta kring de komplexa utmaningar antimikrobiell resistens ställer oss inför. ENABLE-2 utgör ett viktigt stöd för utveckling av nya antibiotika vilket är absolut nödvändigt, och ReAct har en stark roll i att driva policyfrågor på global nivå och då inte minst för att förse resurssvaga länder med de förutsättningar som krävs för att vända utvecklingen. Faktum är att Sverige har en mycket tydlig röst i antibiotikafrågor som både EU och världen lyssnar till, och den ska vi förvalta.

Malin Grape har själv bred erfarenhet av internationell samverkan efter åtta år som chef för Folkhälsomyndighetens Enhet för antibiotika och vårdhygien. Här ledde hon utvecklingen av Världshälsoorganisationens globala övervakningssystem för antibiotikaresistens, GLASS, och hade även en central position i det pan-europeiska initiativet Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections, JAMRAI.

– I min roll vid Folkhälsomyndigheten hade jag kontakter över hela världen och i några av mina tidigare uppdrag arbetade jag ofta i fält. Som AMR-ambassadör är ett internationellt perspektiv nödvändigt, och just nu förbereder jag bland annat våra aktiviteter i samband med den kommande Världshälsoförsamlingens i Genéve och nästa års svenska EU-ordförandeskap, där antimikrobiell resistens kommer att stå högt på agendan.

Som världens första och hittills enda AMR-ambassadör ingår även att finmejsla den egna arbetsdagen. Uppmärksamheten kring rollen är stor och arenorna många, vilket gör kloka prioriteringar nödvändiga. Parallellt med att etablera sig inom Socialdepartementet och rapportera till dess politiska ledning ska strategiska band knytas. För närvarande rymmer schemat allt från intervjuer med media och samtal med Storbritanniens Sändebud mot antimikrobiell resistens till en audiens på slottet.

– Jag fick en förfrågan om ett möte med kronprinsessan Victoria utifrån min nya roll och vårt pågående arbete, vilket är något jag gärna avsätter tid för och det blev ett mycket bra samtal där kronprinsessan visade stort intresse och var väl insatt i problematiken. Mitt arbete är helt enkelt väldigt spännande, och det är fascinerande att se hur den kunskap och det intresse för antibiotika jag grundlade under min apotekarutbildning vid Uppsala universitet nu kommer till stor och daglig nytta!

FAKTA: MALIN GRAPE

  • Utbildning  Apotekarexamen vid Uppsala universitet 2001, Doktorsexamen Karolinska Institutet 2006
  • Yrke  Sveriges AMR-ambassadör, Socialdepartmentet
  • Aktuell  Världens första och hittills enda ambassadör mot antimikrobiell resistens

FLER ALUMNER I FOKUS

MER INFORMATION

text: Magnus Alsne, foto: Lena Katarina Johansson

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08