Hedersdoktor Abba Kastin • In memoriam

2022-04-06

Den amerikanske forskaren och hedersdoktorn vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet, professor Abba Jeremiah Kastin har avlidit. Han lämnade jordelivet i sitt hem i Sedona, Arizona, där han lugnt och fridfullt somnade in i en ålder av 87 år.

professor Abba Jeremiah Kastin (1934-2022)
Professor Abba Jeremiah Kastin (1934-2022)

Abba Kastin föddes på julafton 1934 i staden Cleveland i Ohio och var son till Isidore och Ruth Kastin. Efter skolutbildning vid Cleveland’s Roosvelt Junior High School och Cleveland Heigths High School kom han till Harvard College och Harvard Medical School i Boston och erhöll där sin doktorsexamen i medicin. Efter att ha påbörjat sin forskning på neuropeptider vid National Institute of Health flyttade han till New Orleans och inledde en blomstrande karriär inom neuroendokrinologisk forskning vid Tulane University. Han förblev Tulane trogen under merparten av sin akademiska karriär, där han var ansvarig för Enheten för endokrinologi vid Veterans Administration Hospital. Abba Kastin var initiativtagare till tidskriften Peptides och under 35 år dess chefredaktör och var dessutom ordförande för International Neuropeptide Society.

Abba Kastin har publicerat mer än 900 peer-reviewed-granskade vetenskapliga artiklar och under lång tid upprätthållit gedigna årliga forskningsanslag, inte minst från NIH. När Professor Kastin i mitten av 1960-talet påbörjade sin vetenskapliga karriär publicerade han tillsammans med Andrew Schally en artikel om effekter hos hypofyshormon från POMC-systemet i tidskriften Nature. Abba Kastin fortsatte sedan ett intensivt samarbete med Schally vilket till och med år 1977 genererade cirka 140 vetenskapliga artiklar i de mest välrenommerade tidskrifter, bland dem Science, Lancet och Nature. En stor del av dessa artiklar handlade om mekanismer för frisättning av peptider och proteiner under hypotalamus-kontroll. Schally fick nobelpriset 1977 för sina upptäckter kring peptide hormone production of the brain. Att Schally´s prisade upptäckter stod i relation till hans fruktbara samarbete med Abba Kastin råder ingen tvekan om. Själv beskrev Schally det på följande sätt:

……..It was my good fortune that in 1964 Dr. A. J. Kastin and in 1965 Dr. A. Arimura came to join our laboratory. Dr. Abba Kastin was mainly interested in continuing his work on control of release of MSH and in helping us in clinical work on hypothalamic hormones. He quickly became my best friend and a most efficient collaborator.

Abba Kastin blev kvar i New Orleans och fortsatte att bygga upp en genuin forskning med fokus på neuropeptider. Han var en drivande kraft i upptäckterna av flera endogena strukturer som kom att öppna nya aspekter, inte minst när det gäller läkemedelsutveckling. Här kan bland annat nämnas endomorfinerna (Nature 1997, 386:499-502). Andra upptäcker och koncept som Kastin skapade berör anti-opioida peptider, ett område inom vilket hans forskning var världsledande.

Abba Kastin ligger bakom många begrepp när det gäller kommunikation mellan hjärnan och perifera organ. Han var den förste som visade att peptider som produceras i kroppen kan påverka hjärnan och senare att detta sker genom att dessa peptider kan penetrera blod-hjärn-barriären. Till exempel för hormonet Leptin finns ett transportsystem över denna barriär som kan mättas och att detta i sin tur kan förklara så kallad ”leptinresistens”.

Under senare år utgav Abba Kastin, på uppdrag av Elseviers/Academic Press, i flera upplagor Handbook of Biologically active Peptides, en omfattande volym med fokus på biologiskt aktiva peptider. Verket kan ses som en systematisk indelning av peptider med avseende på deras ursprung och aktivitet, och med denna samt ett stort antal andra böcker och översikts-artiklar om peptider och deras ursprung, struktur och funktion är det inte fel att säga att Abba Kastin kan betraktas som en ”peptidernas Linné”.

Abba Kastin växte upp I ett judiskt hem och höll fast vid den judiska traditionen även som vuxen. Han var aktiv i judiska societeter, deltog i konst och musikaliska evenemang och bidrog i engagemang för välgörenhet. Under sina år vid Harvard var han aktiv inom både idrott och musik. Som student kom han som violinist med i Harvard-Radcliffe Orchestra och senare i New Orleans Civic Symphony. Han förstärkte sin relation till det judiska folket genom bidrag till inrättandet av en lärostols-professur i neurovetenskap vid Ariel University i Israel. Med stort intresse för både natur och kultur företog han många resor över hela världen. År 2021 utvidgade han sitt amerikanska medborgarskap genom att lämna diasporan och bli medborgare i Israel där han fick ett andra boende i Tel Aviv.

Professor Abba Kastin har haft stor betydelse för Uppsala universitets farmaceutiska fakultet – liksom för forskare vid flera andra av lärosätets fakulteter, såväl genom sina upptäckter som genom många forskningssamarbeten med dess peptidforskare. Även många projektarbetande studenter och doktorander har haft nytta av de kontakter med Abba Kastin och hans medarbetare som erbjudits. Han sågs som en självklar och ur många aspekter värdig forskare att vid Linnépromotionen i maj 2007 erhålla ett hedersdoktorat vid den farmaceutiska fakulteten. Nu har en gigant i den medicinskt-biologiska forskningsvärlden gått ur tiden, en av många uppskattad person som kommer att lämna ett tomrum efter sig. Abba Kastins minne kommer att leva och bestå långt in i framtiden.

Fred Nyberg
Professor e.m.
Farmaceutiska fakulteten

Mathias Hallberg
Professor, dekan
Farmaceutiska fakulteten

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04