FDR inbjuder till Doktoranddagen 29 april 2022

2022-04-06

FDR välkomnar alla doktorander till Doktoranddagen 29 april 2022 på tema: Projektledning, planering och prioritering samt stresshantering – en av flera aktiviteter som väntar under våren innan en ny styrelse tar över, skriver Rosita Kneiszl Pettersson, ordförande i FDR.

Farmaceutiska doktorandrådets styrelse 21/22
Farmaceutiska doktorandrådets styrelse 21/22

Vi i Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) har under denna mandatperiod – hösten 2021/våren 2022 – fortsatt arbetet med att engagera och involvera fakultetens doktorander i frågor som rör vår arbets- och studiesituation. Vi har fortsatt fokus på att öka kommunikationen sinsemellan de poster vi doktorandrepresentanter innehar för att på ett effektivt sätt få fram alla doktoranders röster.

Detta kräver dock att alla doktorander som innehar poster närvarar och representerar oss doktorander på möten, och om det inte är möjligt, att man lämnar meddelanden samt läser mötesprotokollen – det anser vi i FDR vara av yttersta vikt för att samarbetet och kommunikationen ska flyta på bästa sätt.

Vi i FDR:s styrelse är väldigt glada över det dubblerade deltagarantalet vid de månatliga fakultetsmötena under mandatperioden. Att så många som möjligt av oss doktorander är med och för fram sina åsikter och deltar i diskussioner gör att vi representanter kan på bästa sätt föra fram en rättvisande bild av våra röster. Som ordförande är jag otroligt glad över det fina samarbete och engagemang som finns oss doktorander emellan.

I höstas organiserade FDR ett socialt event för alla doktorander vid fakulteten där det bjöds på välkomstdrink och trerätters samt aktiviteter så som musikfrågesport och pumpa-tävling. Det var en lyckad tillställning med drygt 30 av fakultetens cirka 140 doktorander minglandes.

Rosita Kneiszl Pettersson, Ordförande, FDR
Rosita Kneiszl Pettersson, Ordförande, FDR

I januari bjöd Medicinska doktorandrådet (MDR) in doktoranderna från vår fakultet att delta i ett socialt event i form av en digital frågesport. Jag, som ordförande för FDR, har tillsammans med vice ordförande för MDR presenterat respektive doktorandråd vid den sammanslagna introduktionskursen om 9 högskolepoäng som ges för doktorander vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Detta ska vi även göra 7 april för att sprida information om och synliggöra doktorandråden.

Sedan december har hela styrelsen arbetat effektivt med att planera den årliga doktoranddagen som anordnas av FDR och möjliggörs tack vare Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF). Samtliga doktorander vid vetenskapsområdet är välkomna att delta. Årets tema är ”Projektledning, planering och prioritering samt stresshantering”, vilket är valt utifrån den enkät som skickades ut till fakultetens alla doktorander kring årsskiftet.

Årets doktoranddag äger rum fredag 29 april i stora salen i Farmacevtiska studentkårens kårhus ”Farmis”, som ligger i Uppsala Science Park. Vi är otroligt glada över och ser väldigt mycket fram mot att få lyssna till de inbjudna talare som inom Projektledning är Johan Hansson vid Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF). Inom Planering och prioritering gästas vi av Åsa Burman vid företaget Finish on time – som skrivit boken Bli klar i tid – och må bra på vägen riktad åt doktorander men som även rekommenderas för handledare och andra intresserade. Inom Stresshantering välkomnar vi Marike Boger, psykolog vid företagshälsovården Previa. Professor och dekan Mathias Hallberg introducerar dagen, och professor Anders Backlund, KUF, berättar om den individuella studieplanen samt riktlinjer. Anmälan har skickats ut via mail 25 mars och förblir öppen till 19 april.

Vid det senaste fakultetsmötet var det valmöte, och valberedningen har verkligen gjort ett fantastiskt arbete med att kunna fylla nästan alla poster. Nuvarande styrelse och doktorandrepresentanter kommer att med varm hand kunna överlämna arbetet till de nya representanterna vars mandatperiod startar 1 juli och sträcker sig över ett år.

Nu ser vi fram mot den kommande Doktoranddagen 29 april, samt vårens resterande fakultetsmöten 6 maj och 2 juni. Vi jobbar på med Instagram-kontot dr.Farmis och vår LinkedIn-sida (sök på FDR) där du kan följa våra uppdateringar. På Instagram-kontot bjuds doktorander in att dela sin arbetsdag! (Psst… Kontakta FDR:s sekreterare Frida Bällgren om du vill vara med och visa upp ditt projekt och din arbetsdag.

Rosita Kneiszl Pettersson
Ordförande
Farmacevtiska Doktorandrådet

FAKTA: FARMACEUTISKA DOKTORANDRÅDET (FDR)

 • Representerar farmaceutiska fakultetens doktorander i olika nämnder och kommittéer.
 • Säkerställer att alla doktorander kan genomföra sina studier i en bra arbetsmiljö och under goda anställningsförhållanden.
 • Handhar frågor rörande forskning och forskarutbildning och jobbar för en trygg utbildning från antagning till disputation.
 • Arrangerar regelbundna möten, events och sociala evenemang.
 • Bedriver nära samarbete med bland annat Doktorandnämnden och Medicinska doktorandrådet.

FDR STYRELSE 21/22

 • Rosita Kneiszl Pettersson, institutionen för farmaci, ordförande
 • Fanny Lundmark, institutionen för läkemedelskemi, vice ordförande
 • Esther Olaniran, institutionen för läkemedelskemi, kassör
 • Frida Bällgren, institutionen för farmaci, sekreterare
 • Erik Bivehed, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, ledamot
 • Matthew Rosenberg, institutionen för läkemedelskemi, ledamot

MER INFORMATION

Foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04