Farmaceutiska fakulteten uppmärksammar Världstuberkulosdagen 2022

2022-03-24

Varje år den 24 mars genomförs Världstuberkulosdagen i syfte att öka allmänhetens medvetenhet om konsekvenserna av tuberkulos, en sjukdom som främst behandlas med kombinationer av antibiotika, men nu orsakar snabbt ökande antimikrobiell resistens förhöjd dödlighet i flera länder.

– Sedan 1960-talet har bara tre nya läkemedel utvecklats mot tuberkulos. Det är långt från tillräckligt och varje år dör 1,5 miljoner människor i sjukdomen, säger Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik vid Uppsala universitet.

Med sitt forskarteam vid Farmaceutiska fakulteten är Ulrika engagerad i ERA4TB och UNITE4TB, två internationella konsortier som utvecklar nya antibiotikakandidater, nya kliniska fas 2-studier och nya behandlingar mot tuberkulos.

– Satsningarna är nödvändiga för att möta den globala hotbild vi står inför, och att en betydande del av vår finansiering är öronmärkt för forskarutbildning bekräftar att initiativet följer en långsiktig strategi, konstaterar Ulrika Simonsson.

I samband med Världstuberkulosdagen 2022 publicerar samtliga partners i ERA4TB varsin video där de presenterar sitt arbete. Ovan ser du hälsningen från Uppsala universitets Biomedicinska centrum tillsammans med bidrag från flera andra forskningsmiljöer i konsortiet:

FAKTA

  • Världstuberkolosdagen uppmärksammar minnet av 24 mars 1882 då Robert Koch identifierade tuberkelbakterien som orsak till tuberkulos.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulrika Simonsson, Professor i farmakokinetik
Farmaceutiska fakulteten
ulrika.simonsson@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, Film: Frida Mankert m fl, Foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08