Tre nya docenter vid Farmaceutiska fakulteten

2022-03-17

Mikael Engskog och Lindon Moodie, institutionen för läkemedelskemi, och Madlen Hubert, institutionen för farmaci, befordras till docenter vid Uppsala universitet. Farmaceutiska fakulteten gratulerar alla tre till mycket välförtjänta utnämningar!

Mikael Engskog, Madlen Hubert och Lindon Moodie är nya docenter
Mikael Engskog, Madlen Hubert och Lindon Moodie är nya docenter

Mikael Engskog bedriver forskning inom Analytisk farmaceutisk kemi med fokus på Metabolomik, den samtidiga studien av alla små molekyler i ett biologiskt prov. Metabolomik kan beskrivas som hypotesgenererande, och leder oftast till uppföljande studier där hypotesen prövas genom bland annat riktade, bioanalytiska, analyser. En viktig del av arbetet är att säkerställa hög datakvalitet och att utarbeta nya och förbättrade metoder. I samarbete med andra grupper söker Mikael Engskog även bidra till att förbättra mekanistisk förståelse, prognostik och diagnostik för olika cancerformer.

Madlen Hubert bedriver forskning med fokus på lipidbaserade nanopartiklar för oral leverans av svårlösliga bioläkemedel. Madlen studerar i synnerhet växelverkan mellan nanopartiklar och membran med hjälp av en kombination av cellbaserade analyser, biofysiska tillvägagångssätt såväl som avancerade mikroskopitekniker.

Lindon Moodie bedriver forskning inom Kemisk biologi, en disciplin där syntetisk organisk kemi ger oss tillgång till en rad verktyg för att utforska vetenskapliga frågor inom ett biologiskt ramverk. Lindon Moodies arbete fokuserar i synnerhet på syntetisering och utvärdering av små molekylsonder i syfte att utforska deras biologiska mål i både människor och bakterier. I längre perspektiv är ambitionen att utveckla nya, selektiva antibiotika som möjliggör utslagning av patogena bakterier med minimerad kollateral skada mot våra kommensala mikrober.

KONTAKT

Mikael EngskogMikael Engskog, Docent
Institutionen för läkemedelskemi
mikael.engskog@ilk.uu.se

Madlen HubertMadlen Hubert, Docent
Institutionen för farmaci
madlen.hubert@farmaci.uu.se

Lindon MoodieLindon Moodie, Docent
Institutionen för läkemedelskemi
lindon.moodie@ilk.uu.se

Foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04