Forskarprofilen Ulrika Simonsson: Bygger matematiska broar från läkemedelslab till behandling

2022-03-15

Inte ens ledande farmaceuter har full överblick över den slingriga stigen från ny substans till färdigt piller. Ska medicinen dessutom göra sitt jobb i en sjuk kropp krävs en extra karta. Med siffror och självlärande maskiner visar Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik, vägen till mer effektiv läkemedelsutveckling och behandling.

Ulrika Simonsson, professor vid farmaceutiska fakulteten
Ulrika Simonsson, professor vid farmaceutiska fakulteten

Att ta ett läkemedel från idé till behandling kräver både resurser och tålamod. Av de miljoner substanser forskarna prövar tar sig bara ett fåtal genom den långa vägen av granskningar. Och när ett läkemedel verkligen passerar myndigheternas nålsöga väntar nästa utmaning: Att optimera nyttan i behandling av enskilda patienter. Falluckorna är oräkneliga, men med matematiska modeller som kalkylerar rätt riktning för nästa steg skapar Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik, kompasser som minskar risken för felaktiga beslut.

– Enskilda forskningsmiljöer har ofta fokus på prekliniska eller kliniska faser av ett läkemedels utveckling. Mellan dem råder relativt vattentäta skott, men genom att sammanställa och integrera data från alla led skapar vi underlag för långsiktiga strategier och mer effektivt designade studier, vilka i sin tur genererar starkare kedjor från laboratorium till vård. Våra verktyg är innovativa tekniker som vi utvecklar i nära samverkan med partners över hela världen, och det inspirerar att se hur vårt arbete verkligen gör skillnad.

Ulrika Simonsson kom till Uppsala universitet som apotekarstudent under tidigt 90-tal. Med åren har det blivit många och långväga exkursioner i läkemedelsvärlden – Malariaforskning i Sydostasien, kliniska studier i Afrika, en postdoc i Silicon Valley, två år vid AstraZeneca R&D i Göteborg – men varje gång har hon återvänt till Farmaceutiska fakulteten. Den breda erfarenheten av internationell farmaci och industriella förutsättningar är idag omsatt i en forskningsmiljö där varje medlem arbetar med perspektiv som når långt bortom både Sveriges och akademins gränser.

Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik
Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik

– Min tid inom industrin och de ekonomiska ramar som styr deras tillvaro kommer till stor nytta i vår nuvarande verksamhet. Idag hjälper vi en rad företag med deras frågeställningar och på deras villkor, samtidigt förblir vi fria att vid behov ta på oss den akademiska forskarhatten. Det är en flexibilitet som gör oss attraktiva i såväl interdisciplinära som internationella sammanhang, och nyligen blev vi som enda forskargrupp utvalda att delta i både det europeiska kunskapskonsortiet ERA4TB och den linjerande miljardsatsningen UNITE4TB, säger Ulrika Simonsson.

De två initiativen samlar drygt 60  ledande universitet och läkemedelsföretag som tillsammans utvecklar nya verktyg för effektiva antibiotikaterapier mot tuberkulos, infektionssjukdomen som i takt med ökande antimikrobiell resistens åter utgör ett globalt hot. Varje år avlider 1,5 miljoner människor till följd av resistenta tuberkelbakterier, en dödlighet som fått många länder att acceptera de kraftiga biverkningar som vårdens försök till kombinationsbehandlingar kan orsaka.

– Sedan 1960-talet har bara tre nya läkemedel utvecklats mot tuberkulos, vilket är långt från tillräckligt. Med UNITE4TB får vi 185 miljoner euro för att på sju år utveckla kliniska fas 2-studier som påskyndar utvecklingen av nya antibiotika och dosrekommendationer. Vårt team bidrar med formulering av matematiska modeller för design av kliniska studier och att beräkna utkomsten av dessa. Därför stärker vi just nu vår kompetens inom artificiell intelligens och maskininlärning, två discipliner som kommer att bli viktiga framgångsfaktorer i vårt fält.

Där traditionella verktyg kräver ökade resurser i takt med att mängden data växer, förvaltar de självlärande maskinerna varje ny siffra till att förfina sina förmågor. Ju mer omfattande studier, desto större möjligheter, ett fascinerande perspektiv som redan genererar nya tankar vid Lab Simonsson.

– Vi skissar bland annat på en vård-app där läkare genom att mata in individuella patientdata erhåller optimal dosering vid läkemedelsbehandlingar. Här utforskar vi strikt reglerad mark, men tanken lockar och vi för diskussioner med innovationsbolag om möjligheten att utveckla idén för marknaden. Det vi vet säkert är att AI har stor genomslagskraft i andra fält, och att vi står inför ett tillfälle att öppna helt nya dörrar inom kvantitativ farmakologi.

FAKTA: ULRIKA SIMONSSON

  • Yrke Professor i farmakokinetik, Uppsala universitet
  • Forskningsfokus Leder en forskargrupp som är involverad i två stora EU-stödda konsortium, ERA4TB och UNITE4TB, en preklinisk och en klinisk plattform där läkemedelsföretag och akademiska institutioner tillsammans under åtta år ska ta fram nya läkemedelskombinationer för behandling av tuberkulos
  • Undervisningsfokus Stort intresse för effektiva och informativa kliniska prövningar och driver kursen Klinisk prövningsmetodik vid Farmaceutiska fakulteten
  • Intressen utanför laboratoriet Gillar byggnadsvård, historia och textilier.
  • Diskuterar gärna Nationella och internationella nyheter, just nu väcker amerikansk politik många tankar.
  • En ledig dag Gör jag gärna en utflykt i den svenska naturen.

MER INFORMATION

MÖT FLER FORSKARPROFILER

KONTAKT

Ulrika Simonsson, Professor i farmakokinetik
Farmaceutiska fakulteten
ulrika.simonsson@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04