ULLA välkomnar Université de Genève som medlem 10

2022-03-08

ULLA, European University Consortium for Pharmaceutical Sciences, välkomnar sin tionde medlem: School of Pharmaceutical Sciences vid universitetet i Genève som ansluter som fullvärdig medlem i ULLA från och med 2022.

ULLA logotyp

– Vi är hedrade över att antas till denna framstående organisation och ser fram emot att arbeta med våra partners", säger professor Jean-Luc-Veuthey, ordförande för Genèveskolan.

Professor Gerrit Borchard, ULLA-representant för Genève tillägger att "som tidigare medlem av en av de institutioner som grundade ULLA är jag mycket glad över att kunna bidra till att även School of Pharmaceutical Sciences i Genève ansluter till nätverket".

– ULLA är mycket stolta över att välkomna ISPSO, vilket understryker vår organisations tväreuropeiska karaktär. Genèves universitets deltagande kommer avsevärt att stärka det primära syftet med ULLA-nätverket: att stärka samarbetet inom utbildning och forskning inom läkemedelsvetenskap mellan medlemsuniversiteten, säger professor Hubertus Irth, ordförande för ULLAs verkställande kommitté.

ULLA-institutionerna kompletterar sina forsknings- och undervisningsuppdrag och genom samverkan skapar de en synergi som möjliggör för konsortiet att öka sin närvaro på den europeiska arenan, och till ULLA:s uppdrag hör att samordna gemensamma ansökningar för EU-finansierad forskning.

Ulf Göransson, professor i farmakognosi
Ulf Göransson, professor i farmakognosi

I juli 2022 välkomnar Farmaceutiska fakulteten 200 doktorander och 70 forskare från hela Europa till ULLA Sommarskola, en mötesplats som samlar framtidens ledare inom den internationella farmacin. Sedan starten i London år 1993 har sommarskolan vuxit till ett flaggskepp för ULLA-nätverket – ett kunskapskonsortium som förenar tio av Europas främsta farmaceutiska institut där en framgångsrik sommarskola medför ovärderlig goodwill för värduniversitetet.

– Vår fakultet arrangerade en digital och mycket uppskattad ULLA sommarskola 2021. Nu har vi konsortiets förtroende att stå värd även i år, vilket ger oss ett unikt tillfälle att knyta både nya och varaktiga kontakter. Förberedelserna är långt gångna och vi möter ett stort engagemang, både inom vår egen fakultet och i hela konsortiet, säger Ulf Göransson, professor i farmakognosi.

FAKTA ULLA

  • Konsortiet bildades 1992 av universiteten i Uppsala, Amsterdam, Leiden och London. Idag är ytterligare sex ledande farmaceutiska forskningsinstitut anslutna till nätverket.
  • Nätverkets primära syfte är att förbättra samarbetet inom utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna mellan medlemsuniversiteten.
  • För att stärka mervärdet av medlemsinstitutionernas samlade resurser anslår ULLA medel för utbyte av MSc-studenter, doktorander, postdoktorer och personal.
  • ULLA-Sommarskola 2022 genomförs 2–9 juli och arrangeras av Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.

MER INFORMATION

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08