Nominera din kandidat till nytt innovations- och entreprenörspris

2022-03-02

Med ett nytt innovations- och entreprenörspris uppmärksammar Uppsala universitet forskare, studenter och alumner som på avgörande sätt bidragit till framgångsrik kommersialisering eller implementering av upptäckter och innovationer, baserade på forskning eller utbildning vid vårt lärosäte. Välkommen med din nominering senast 20 mars 2022.

Interiör Segerstedthuset

År 2022 utdelas för första gången Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris, en årlig utmärkelse som uppmärksammar en eller flera personer som medverkat till att förverkliga universitetets innovationskraft och som bidragit till utvecklingen av vårt samhälle genom nyskapande lösningar som förverkligats i livskraftiga verksamheter.

Prissumman om 500 000 kronor kan delas mellan högst tre pristagare som ska:

  • På ett avgörande sätt ha bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.
  • Genom sin entreprenörsgärning ha bidragit till ny livskraftig verksamhet och i närtid varit aktiv i dess tillväxt och framgång.
  • Vara eller ha varit student, verksam som forskare eller anställd, eller på annat sätt ha en stark anknytning till Uppsala universitet.

Välkommen att nominera en eller flera kandidater till priset senast 20 mars. Självnominering accepteras.

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris som delas ut för första gången vid en ceremoni försommaren 2022 är instiftat av Stiftelsen Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris vars ändamål är att synliggöra Uppsala universitets entreprenöriella kultur.

MER INFORMATION

KONTAKT

Malin Graffner Nordberg, chefMalin Graffner Nordberg, chef
Uppsala universitet Innovation
malin.graffner@uu.se

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04