Ny teknik för gentoxisk testning väcker globalt intresse

2022-03-02

Med Flash-comet introducerar forskare vid Uppsala universitet en snabbare och mer kostnadseffektiv teknik att lokalisera DNA-skador i enskilda celler. ”Vi bedömer att Flash-comet har potential att revolutionera vårt fält, och förhandlar nu med en tänkbar europeisk partner om att via fördjupat samarbete ta tekniken till marknaden” säger Björn Hellman, professor i toxikologi.

Erik Bivehed, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten
Erik Bivehed, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten

Varje potentiellt läkemedel måste genomgå en rad prövningar innan det kan registreras. För industrin innebär det flera dyra toxiska studier som tar många år att genomföra. Redan i ett tidigt skede testas risken att kandidaten ska orsaka skador i arvsmassan, ett moment som är jämförelsevis snabbt och billigt. Om skador identifieras kan substansen i förlängningen visa sig vara cancerframkallande och läkemedelskandidater med ogynnsamma gentox-profiler avfärdas därför ofta utan ytterligare tester.

Björn Hellman, professor i toxikologi
Björn Hellman, professor i toxikologi

– Vår forskargrupp i gentoxikologi fokuserar allt mer på utveckling av effektiva metoder för registrering av DNA-skador och kromosomskador i enskilda celler. Efter flera viktiga genombrott lanserade vi år 2021 Flash-comet, en teknik som vi bedömer har potential att revolutionera hela vårt fält, konstaterar Björn Hellman, professor i toxikologi vid Farmaceutiska fakulteten.

Flash-comet innebär en utveckling av Comet assay, en metod som introducerades i 1970-talets Uppsala. Efter att tekniken sofistikerats ytterligare vid laboratorier runt om i världen återtog Sverige och Uppsala nyligen förarsätet, och med den modifierade version Björn Hellmans forskargrupp nu presenterar möjliggörs såväl snabbare som mer kostnadseffektiva sätt att lokalisera både enkelsträngs- och dubbelsträngsbrott i enskilda celler.

– Vår grupp har även lanserat en ny statistisk metod för analys av cometdata, och då vår doktorand Erik Bivehed som haft en central roll för utvecklingen presenterade projektet vid en internationell konferens mötte han stor entusiasm. Nyligen erhöll Erik en inbjudan att föreläsa om våra resultat vid årets Cometmöte i Maastricht, Nederländerna, och redan nu förhandlar vår grupp med en tänkbar europeisk partner om att via ett fördjupat samarbete ta Flash-comet till marknaden, säger Björn Hellman.

MER INFORMATION

KONTAKT

Björn Hellman, ProfessorBjörn Hellman, Professor
Farmaceutiska fakulteten
bjorn.hellman@farmbio.uu.se

Erik Bivehed, doktorandErik Bivehed, doktorand
Farmaceutiska fakulteten
erik.bivehed@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08