Hit flyttar forskargrupperna

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Ansluter:

 • Biofarmaci  gruppledare: Hans Lennernäs
 • Farmakognosi  gruppledare: Ulf Göransson
 • Galenisk farmaci  gruppledare: Göran Alderborn
 • Galenisk farmaci  gruppledare: Göran Frenning

Lämnar:

 • Farmakometri  gruppledare: Mats Karlsson
 • Translationell Farmakokinetik/farmakodynamik  gruppledare: Margareta Hammarlund-Udenaes

Institutionen för farmaci

Ansluter:

 • Farmakometri  gruppledare: Mats Karlsson
 • Samhällsfarmaci  gruppledare: Sofia Kälvemark Sporrong (nyrekrytering)
 • Translationell Farmakokinetik/farmakodynamik  gruppledare: Margareta Hammarlund-Udenaes

Lämnar:

 • Biofarmaci  gruppledare: Hans Lennernäs
 • Farmaceutisk fysikalisk kemi  gruppledare: Per Hansson
 • Galenisk farmaci  gruppledare: Göran Alderborn
 • Galenisk farmaci  gruppledare: Göran Frenning

Institutionen för Läkemedelskemi

Ansluter:

 • Farmaceutisk fysikalisk kemi  gruppledare: Per Hansson

Lämnar:

 • Farmakognosi  gruppledare: Ulf Göransson

Viktiga flyttdatum

1 september 2020 Forskargrupper
1 januari 2021 Administration, ekonomi
18 januari 2021 Utbildningsuppdrag

Information från prefekterna

Till samtliga medarbetare på farmaceutiska fakulteten

 • Den farmaceutiska fakulteten kommer att omorganiseras med start den 1 september 2020. Nödvändiga överenskommelser mellan institutioner för de forskargrupper och GU ämnen som byter institutionsbehörighet är nu klara. Arbetet med omorganisationen kommer att pågå under hösten 2020 och var slutförd 31 december 2020. Nedan anges i korthet vad det innebär för medarbetarna vid fakulteten. Eventuella felaktigheter/oklarheter i de utskickade överenskommelserna kommer att hanteras via errata som läggs till överenskommelserna.
 • Den 1 september 2020 får de medarbetare som ingår i en forskargrupp som byter institution en ny prefekt med arbetsmiljöansvar för medarbetaren (inklusive lokalansvar och för inventarier). Förteckning av personal som byter institution kommer att lämnas till respektive institutions HR samordnare. Administrativ personal byter inte institution.
 • Den flyttande forskargruppens personal och utrustning stannar kvar i de lokaler man har idag förutom att man byter pausrum. Prefekterna vid IFF och IFB kommer att utse en arbetsgrupp som hanterar pausrummen i A3:3 och D3:4.
 • Den flyttande forskargruppens personal får en ny primär AKKA adress (email adress) och behåller den gamla email adressen i 2 år.
 • Medarbetarens arbetsuppgifter är desamma som de varit före 1 september 2020 men kan ändras om båda prefekterna är överens (under tidsperioden 1 september 2020 till 31 december 2020).
 • Intäkter och utgifter inom forskning under perioden 1 september 2020 till 31 december 2020 hanteras av den institution som medarbetaren lämnar.
 • Intäkter och utgifter inom GU områdena under perioden 1 september 2020 till 17 januari 2021 hanteras av den institution som medarbetaren lämnar. Förteckning av kurser som byter institution kommer att lämnas till respektive institutions kurskansli.

Vänliga hälsningar
Anders Karlén, Björn Hellman, Curt Pettersson

Senast uppdaterad: 2022-03-16