Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om farmaceutiska fakultetens verksamhet

Fakultetsledning

Hallberg, Mathias
dekanus, farmaceutiska fakulteten 
018-471 4141, mathias.hallberg@farmbio.uu.se


Sandström, Anja
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
018-471 5026, anja.sandstrom@ilk.uu.se


Söderberg, Ola, prefektSöderberg, Ola
prefekt, institutionen för farmaceutisk biovetenskap 
018-471 4529, Ola.Soderberg@farmbio.uu.se


Karlén, Anders
prefekt, institutionen för läkemedelskemi 
018-471 4293, anders.karlen@ilk.uu.se


Lena FribergFriberg, Lena
prefekt, institutionen för farmaci 
Lena.Friberg@farmaci.uu.se

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Larhed, Mats 
vicerektor, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
070-4935383, mats.larhed@ilk.uu.se


Tiensuu Janson, Eva
stf vicerektor, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
018-6114289, eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se


Backlund, Anders 
prodekan, utbildning på forskarnivå
070-2779279, anders.backlund@ilk.uu.se


Bergström, Christel 
prodekan, samverkan
018-471 4118, christel.bergstrom@farmaci.uu.se


Michaëlsson, Karl 
prodekan, infrastruktur
018-611 9545, karl.michaelsson@surgsci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-08