Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel (7,5 hp)

Utvecklingen av proteinbaserade läkemedel växer exponentiellt sedan flera år, men att få de komplexa substanserna att agera som avsett i kroppen kräver anpassad dosering och koncentration. Den här kursen ger dig en detaljerad bild av olika biologiska läkemedels farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper och dessas betydelse för läkemedelsutveckling och användning.

Hand håller i provrör vid tangentbord

De biologiska läkemedlen får allt större betydelse i vården och utgör idag mer än 20 procent av alla nya läkemedel som når marknaden. Farmaceutiska fakultetens forskare befinner sig vid fältets absoluta frontlinje och omsatte hösten 2022 sin expertis i ett nytt masterprogram som omgående tog plats bland Uppsala universitets mest eftertraktade.

Med lång halveringstid och riktad verkan möjliggör terapeutiska antikroppar nya och effektiva behandlingar. Molekylernas ofta omfattande storlek försvårar dock distribution, absorption och utsöndring av de aktiva substanserna i kroppen. Vid kursen Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel belyser vi med utgångspunkt i ett urval läkemedel hur vetenskapen med rätt metoder kan optimera processen hela vägen från laboratorium till vård.

Välkommen att ta del av dagsaktuell kunskap om hur farmakokinetik och farmakodynamik bidrar till att påskynda utvecklingen i ett av den moderna farmacins mest spännande områden.

Läs mer och ansök

PRAKTISK INFORMATION

LÄS MER

KONTAKT

Lena fribergLena Friberg, professor och kursledare
Institutionen för farmaci
Lena.Friberg@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17