Modeller för biologiska system (7,5 hp)

Inom farmakometrin bygger forskare datorbaserade matematiska modeller som effektiviserar utvecklingen av nya läkemedel och banar väg för optimerad dosering i samband med behandling. Den här kursen ger dig kunskap att konstruera, använda och analysera utkomsten av läkemedelsinriktade datormodeller för biologiska system.

Modeller för biologiska system

År 2001 utnämnde Uppsala universitet världens förste professor i farmakometri. Sedan dess har ämnet vuxit exponentiellt och med matematiska modeller bidrar fältets forskare till färre felsatsningar, effektivare behandlingar och mindre biverkningar. Disciplinens ekonomiska betydelse kan knappast överskattas och idag har i princip varje läkemedelsföretag en egen avdelning för farmakometri – men alltjämt saknar Uppsalas forskningsmiljö motsvarighet i den akademiska världen.

Trots avgörande framsteg står farmakometrin fortfarande inför utmaningar. Att utveckla datormodeller och bedöma hur väl lämpade de är för sina ändamål kräver både tid och kunskap. Kursen Modeller för biologiska system sätter fokus på modeller för kliniska farmakokinetik- och farmakodynamikdata liksom modeller av biologiska system av vikt för preklinisk forskning. Vi belyser också värdering av resultat och modellernas betydelse vid design av vetenskapliga studier.

Välkommen till en kurs där du med dagsaktuell kunskap från en av den farmakometriska världens främsta forskningsmiljöer lär dig bygga och använda verktyg som spelar en allt viktigare roll inom modern läkemedelsutveckling.

Läs mer och ansök

PRAKTISK INFORMATION

LÄS MER

KONTAKT

Andrew Hooker, professor och kursledareAndrew Hooker, professor och kursledare
Institutionen för farmaci
Andrew.Hooker@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17