Klinisk prövningsmetodik (7,5 hp)

Klinisk prövningsmetodik är ett högaktuellt område med stor efterfrågan på farmaceutisk kompetens. Den här kursen ger dig dagsaktuell inblick i planering, design och utförande av studier av potentiella läkemedels säkerhet och effektivitet. Våra föreläsare är en välkomponerad mix av ledande forskare och experter vid kontraktsforskningsföretag och myndigheter.

Klinisk prövningsmetodik (7,5 hp)

Varje nytt läkemedel måste genomgå en rad kliniska prövningar innan det når vården. Dessa studier är minutiöst reglerade med absolut hänsyn till forskningspersonernas rättigheter, välbefinnande och säkerhet. Verksamheten kräver en rad skilda kompetenser, och vid de företag och organisationer som ägnar sig åt kliniska läkemedelsprövningar har många medarbetare en farmaceutisk bakgrund.

Under studien kartläggs ett läkemedels önskade och oönskade effekter. Arbetet utförs ofta i samverkan mellan de som utvecklat substansen, sjukvården och specialiserade kontraktsforskningsföretag. Vid kursen Klinisk prövningsmetodik får du en bred och inspirerande inblick i en profession som spelar en allt viktigare roll i att ta den farmaceutiska forskningen framåt.

För att erbjuda så heltäckande och aktuellt kursinnehåll som möjligt genomför vi utbildningen i nära interaktion med Uppsala universitets forskningsmiljöer i PKPD och Farmakometri, Läkemedelsverket och ett urval regionala företag som bedriver kliniska läkemedelsprövningar. Välkommen att utforska en spännande vetenskap samtidigt som du bygger nya nätverk med dina framtida arbetsgivare.

Läs mer och ansök

PRAKTISK INFORMATION

LÄS MER

KONTAKT

Thomas Dorlo, kursledareThomas Dorlo, kursledare
Institutionen för farmaci
Thomas.Dorlo@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17