Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik (7,5 hp)

Att uppnå önskad effekt vid en läkemedelsbehandling kräver kunskap om en mångfald variabler som påverkar hur enskilda vårdtagare reagerar på en aktiv substans. I den här kursen lär du dig mer om de farmakokinetiska och farmakodynamiska vetenskaperna och deras stora betydelse för modern läkemedelsutveckling – från planering av inledande kliniska studier till slutlig dosrekommendation.

Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik (7,5 hp)

Precisionsmedicin är en term som används allt oftare, gärna med tillägget Framtidens vård. Begreppet syftar på skräddarsydda terapier baserade på den enskilde patientens unika förutsättningar, ett koncept som även förutsätter individanpassade läkemedelsbehandlingar. För framgång krävs att den aktiva substansen ges i rätt koncentration vid rätt verkningsställe och varaktighet för att därefter utsöndras då den fullgjort sitt uppdrag.

Farmakokinetiska och farmakodynamiska modeller genererar information som bidrar till effektiva kliniska läkemedelsstudier och ökad förståelse för samband mellan exponering för och effekt av den aktiva substansen. Vid kursen Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik simulerar vi kliniska prövningar och genomför praktiska övningar i bland annat dataanalys, studiedesign och redovisning av resultat.

Välkommen till en kurs där vi med avstamp i Uppsala universitets ämnesledande forskning ger dig grundläggande kunskap att delta i klinisk läkemedelsutveckling med fokus på studier relaterade till farmakokinetik och farmakodynamik.

Läs mer och ansök

PRAKTISK INFORMATION

LÄS MER

KONTAKT

Lena fribergLena Friberg, professor och kursledare
Institutionen för farmaci
Lena.Friberg@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17