Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap (7,5 hp)

Idag genererar många studier så enorma kvantiteter data att konventionella metoder inte längre räcker till. Ny teknologi och AI spelar en allt viktigare roll i att ta forskningen till nästa nivå och för närvarande investeras miljardbelopp i att göra Sverige världsledande inom datadriven livsvetenskap. I den här kursen lär du dig grunderna i två ledande programmeringsspråk i modern datahantering.

Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap

Med Open scource har stora delar av analysbranschen valt att ta steget från betald mjukvara till fritt tillgängliga alternativ. De två just nu ledande programmeringsspråken Python och R har etablerat sig på global nivå, och med deras omfattande genomslag inom bland annat maskininlärning  och Artificiell intelligens kan vi med fog förutsätta att båda språken kommer att fortsätta öka i popularitet inom en överskådlig framtid.

Att hantera och förvalta de allt större mängder information som dagens biovetenskapliga experiment generar kräver grundläggande kunskaper inom databehandling. Vid kursen Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap utvecklar du ett datorbaserat tankesätt. Vi skriver egna program, använder dem i praktisk problemlösning och utforskar verktyg att summera, visualisera och kommunicera relevanta data.

Välkommen till en kurs som, med avstamp i Uppsala universitets pågående forskning, svarar direkt mot aktuella och framtida kompetensbehov inom livsvetenskaper och läkemedelsutveckling.

Läs mer och ansök

PRAKTISK INFORMATION

LÄS MER

KONTAKT

Maria KjellssonMaria Kjellsson, Universitetslektor, kursledare
Institutionen för farmaci
maria.kjellsson@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17