Fördjupningsprojekt (15, 30, 45 hp)

Är du är intresserad av att genomföra ett fördjupningsprojekt i något av de ämnen vi undervisar i vid institutionen för farmaci? Varje termin välkomnar vi studenter som utför självständiga projektarbeten i någon av våra forskningsmiljöer. Ansök via vår Projektportal eller kontakta oss så berättar vi mer om de möjligheter vi kan erbjuda dig.

Fördjupningsprojekt (15, 30, 45 hp)

Ditt självständiga arbete ska bygga på vetenskaplig grund och du genomför det under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt. I anslutning till arbetet fördjupar du dina kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Under ditt fördjupningsprojekt tillämpar du de kunskaper du förvärvat under dina tidigare studier. Arbetet belyser de samband som råder mellan grundutbildning, forskning och utvecklingsarbete och knyter an till ditt kommande yrkesliv och de metoder som används inom området.

Ämnet för ditt arbete fastställs av examinator vid farmaceutiska fakulteten efter samråd med dig och din handledare. Du redovisar ditt fördjupningsprojekt skriftligt och muntligt samt presenterar det med en poster eller ett föredrag vid det fakultetsgemensamma symposium som anordnas i slutet av terminen. Du har också möjlighet att – med god framförhållning – genomföra ditt fördjupningsprojekt utomlands. För mer information kontakta Maria Kjellsson.

Läs mer och ansök

PRAKTISK INFORMATION

  • Nya fördjupningsprojekt genomförs varje termin.
  • Du genomför ditt projekt vid våra forskningsmiljöer i Uppsala
  • Flyer Fördjupningsprojekt

LÄS MER

KONTAKT

Maria KjellssonMaria Kjellsson, Universitetslektor
Institutionen för farmaci
maria.kjellsson@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-17