Fokus på Pk/Pd

Välkommen till våra valbara och fristående kurser i Farmakokinetik & Farmakodynamik

En motor i den moderna farmacin

Utveckling av nya läkemedel är ett fält i snabb rörelse framåt. Men ska en behandling ha optimal effekt krävs kunskap om hur den enskilde patienten kommer att reagera på läkemedlets aktiva substanser. Vi utvecklar våra kurser i i nära samverkan med Farmaceutiska fakultetens forskningsmiljöer i PKPD och Farmakometri, där vi genom att integrera experiment och kliniska data bidrar med nödvändig kunskap till kliniska studier och optimerad dosering.

Våra kurser vänder sig till både till studerande och yrkesverksamma. Vi ger kurserna på plats i Uppsala med inslag av digitala moment.

Utbildning i toppklass

Nästa generation farmaceuter står inför stora utmaningar. Från att bromsa accelererande sjukdomar till att utveckla nya, säkra och effektiva läkemedel. Vår fakultet utbildar idag fler än 1 000 studenter i en miljö präglad av inspirerande lärare med bred förankring i ledande forskning och dagsaktuell kunskap.

Vår mission är att ge varje student en förstklassig utbildning och den kompetens som krävs för att axla rollen som framtidens läkemedelsexpert. I år hoppas vi välkomna dig till våra kurser i farmakokinetik och farmakodynamik eller något annat som intresserar dig i vårt breda utbud. Tillsammans banar vi väg för bättre vård och en friskare värld.

Lena Friberg, professor vid Uppsala universitet
Senast uppdaterad: 2023-03-13