Läkemedelsmissbruk och beroendelära (7,5 hp)

Att svenskarna idag konsumerar mindre alkohol än en majoritet av våra europeiska grannar innebär inte att summan av våra laster minskat. Snarare är det beroendeproblematikens karta som bytt skepnad. Hasardspelsyndrom är redan en diagnos. Dataspelsberoende förväntas snart bli detsamma. I den här kursen lär du dig om missbrukets många ansikten och samhällets möjlighet att hjälpa.

Läkemedelsmissbruk och beroendelära (7,5 hp)

Någon intar barens uteservering runt lunch. En annan tar upp mobiltelefonen vid varje rödljus. Men vem är egentligen beroende? Vägen till missbruk mer komplex än någonsin. Allra svårast tycks vi ha att motstå de nya digitala frestelserna. Med en genomsnittlig skärmtid på sju timmar per person och dygn står inte minst vården inför nya utmaningar, vilket gör det nödvändigt att rusta samhället inför de följder som väntar oss.

Vid kursen Läkemedelsmissbruk och beroendelära intar du ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till både traditionella och nya stimulantia. Vi granskar hur droger påverkar vår hjärna, från det första tillfället vi utsätts till ett fullt utvecklat beroende. Med fokus på både substanser vi historiskt förknippar med missbruk och mer omdiskuterade lockelser som socker och fysisk träning belyser vi hela spektrat från rus och tolerans till samhällets verktyg att behandla beroenden.

Välkommen till en kurs där du tillsammans med Uppsala universitets beroendeforskare tar ett helhetsgrepp kring en utmaning som angår oss både som individer och samhälle.

Läs mer och ansök

PRAKTISK INFORMATION

LÄS MER

KONTAKT

Erik NylanderErik Nylander, kursansvarig
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Erik.Nylander@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-03-12